číslo 7,  ročník 18, september 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 ARCHÍV

  

  Názov Téma Číslo
 Chcem byť svätý! Ale ako?  číslo 1, ročník 18  január 2017
 Obrátenie - základ vzťahu s Bohom  číslo 2, ročník 18  február 2017
 Cieľavedomý pôst  číslo 3, ročník 18  pôst 2017
 Prichádzať k živému Bohu  číslo 4, ročník 18  Veľká noc 2017
 Tvarovaní Božou rukou  číslo 5, ročník 18  jún 2017
 Naplň ma!  číslo 6, ročník 18  júl-august 2017
 Tu som, pošli ma číslo 7, ročník 18  september 2017

Chcem byť svätý! Ale ako?
číslo 1, ročník 18
Obrátenie - základ vzťahu s Bohom
číslo 2, ročník 18
Cieľavedomý pôst
číslo 3, ročník 18
Prichádzať k živému Bohu
číslo 4, ročník 18
Tvarovaní Božou rukou
číslo 5, ročník 18
Naplň ma!
číslo 6, ročník 18
Tu som, pošli ma
číslo 7, ročník 18

 

 

 

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Kráľová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce