číslo 4,  ročník 17, máj-jún 2016 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Buďte naplnení Duchom
Máj je môj obľúbený mesiac. Po prvé, je to mesiac, ktorý je osobitne venovaný Panne Márii, mojej obľúbenej svätici. Moja matka sa modlila k Panne Márii, keď som bol dieťa a dávali mi len šesť mesiacov života – a vďaka orodovaniu Panny Márie som sa úplne uzdravil. Máj je aj mesiac, v ktorom som sa pred 41 rokmi oženil. A v máji pred 45 rokmi som sa zúčastnil na prvom modlitbovom stretnutí.
Na tom stretnutí som chcel vidieť priateľa, ktorý sa mocou Ducha Svätého oslobodil zo závislosti od heroínu. Na ten večer nikdy nezabudnem. Šiel som na stretnutie s priateľom, ale odišiel som naplnený Božou láskou skrze Ducha Svätého. Bol to najkrajší deň môjho života.
Áno, bol som dobrý katolícky chlapec; miništroval som a spieval som v zbore. Moja viera sa však týkala skôr toho, aby som robil tie správne veci a nedostal sa do pekla. Áno, cítil som sa dobre po svätom prijímaní a po spovedi, ale nepoznal som Ježiša a jeho lásku ku mne. Na tom modlitbovom stretnutí sa však všetko zmenilo. Videl som Ježiša ako toho, kto ma nesmierne miluje. Videl som, čo pre mňa urobil na kríži, a táto skúsenosť mi zmenila život. Celých tých 45 rokov som presvedčený, že moja skúsenosť s Božou láskou je určená pre každého.

Skúsenosť s Božou láskou
Sme veľmi radi, že tomto turíčnom čísle je naším hosťujúcim autorom páter Raniero Cantalamessa, kazateľ pápežského domu. Páter Raniero kázal pred pápežom Františkom, pápežom Benediktom XVI. i pápežom Jánom Pavlom II. Teraz by sme ho mohli nazvať „kazateľom pre Slovo medzi nami“. Po prvýkrát som sa stretol s pátrom Ranierom v polovici 70. rokov 20. storočia. Prišiel do USA, aby videl, ako Duch Svätý pôsobí v charizmatickej obnove. Počas návštevy jeho samého nanovo naplnila Božia láska.
Štyri články pátra Raniera nám dajú nahliadnuť do jeho osobnej skúsenosti s Duchom Svätým. Dokonca nám dáva vynikajúce rady, ako môžeme prehĺbiť svoju skúsenosť. Páter Raniero nás v týchto článkoch stále znova a znova povzbudzuje, aby sme sa dali viesť Duchom Svätým a otvorili svoje srdcia jemu a jeho láske. Chcem vás povzbudiť, aby ste si pozorne prečítali tieto články – možno aj viackrát. Ja som to tak urobil a som veľmi rád. Je o čom premýšľať a modliť sa.
Spoločne sa modlime, aby sme my všetci mali hlbokú skúsenosť s Božou láskou, ktorá „sa rozlieva v našich srdciach skrze Ducha Svätého“ (Rim 5, 5). Prosme Ducha, aby nám pomohol povedať: „Ježiš je Pán“ (1 Kor 12, 3), aby nám pomohol modliť sa (Rim 8, 26) a ukázal nám, ako môžeme vo svojom živote prinášať ovocie Ducha (Gal 5, 22 – 23).
Nech vás Pán požehnáva a počas týchto Turíc naplní Božou láskou.

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt