číslo 4,  ročník 17, máj-jún 2016 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí čitatelia!
27. júna sa skončí Rok Matky ustavičnej pomoci, ktorí slávia redemptoristi po celom svete. Ako sme ho mimoriadnou prílohou začínali, tak ho aj končíme. Dúfam, že v nej uverejnené modlitby vás budú sprevádzať dlhé roky.

Zamyslenia v tomto čísle sa začínajú slávnosťou Zoslania Ducha Svätého. Hoci je to posledný deň Veľkonočného obdobia, naschvál sme ho dali do tohto čísla. Akoby sme tým chceli naznačiť, že každé dielo v Cirkvi sa musí začínať vzývaním Božieho Ducha. Tak to vyjadruje aj dávne príslovie našich otcov: „Bez Božieho požehnania márne ľudské namáhania.“ Nech nám teda texty tohto čísla pomôžu nadobudnúť (ak ho ešte nemáme) veľmi efektívny návyk začínať deň modlitbou k Duchu Svätému. Tak to robil aj svätý pápež Ján Pavol II. a iste to robí mnoho ľudí aj dnes. Navyknime si tiež vzývať Ducha Svätého pred každou dôležitejšou prácou, pred stretnutiami s ľuďmi, pri modlitbe za predstavených v Cirkvi i za štátnych predstaviteľov. Veď všetci neustále potrebujeme vedenie Ducha, aby sme mohli konať Božie dielo...
Takým dielom je určite aj Rok milosrdenstva –mimoriadny jubilejný rok. Sme v jeho polovici a možno je čas obzrieť sa, či ho skutočne prežívame naplno. Veď nikdy v dejinách nebolo toľko možností získať odpustky jubilejného roku. Napríklad moja sestra žije v meste, kde je v kostole Brána milosrdenstva. Na každý týždeň si pripravuje zoznam zomrelých, pre ktoré pri každodennej účasti na svätej omši získava plnomocné odpustky, spojené s prechodom cez túto bránu. Ďalšie odpustky sú viazané na konanie skutkov milosrdenstva. Svätý Otec František od nás očakáva, že ich konaním zmeníme svet. Preto nesmieme byť ľahostajní či leniví, ale aktívne hľadať ľudí a situácie, keď môžeme prejaviť milosrdenstvo. Samozrejme, základným predpokladom je, že sami milosrdenstvo prijímame – najmä vo sviatosti zmierenia.
Aj preto sme sa podujali vydať príručky Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorých úlohou je inšpirovať k plodnému prežitiu Jubilea. K dispozícii ich je už päť, posledné dve pripravíme čo najskôr. Na poslednej strane nájdete objednávkový lístok. Môžu vám pomôcť k zmene života... Nikdy nie je neskoro...

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt