číslo 4,  ročník 17, máj-jún 2016 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Pastoračné príručky k Roku milosrdenstva
Pápežská rada na podporu novej evanjelizácie


Texty sú vhodné nielen ako príprava na katechézy či homílie, ale aj ako duchovné čítanie, ktoré umožní plodnejšie prežitie Roku milosrdenstva. Odporúčame aj pre laikov.

Podobenstvá milosrdenstva

biblicko-teologický komentár k 8 podobenstvám o milosrdenstve v Lukášovom evanjeliu. Veľmi vhodné na katechézy i formáciu v malých skupinách

Svätci v milosrdenstve

krátke životopisy 27 svätých, blahoslavených a ctihodných mužov i žien, ktorí žili ponorení v Božom milosrdenstve tak, že sami boli milosrdní voči iným v hrdinskej miere.

Skutky milosrdenstva

katechézy ku skutkom milosrdenstva najprv všeobecne, potom jednotlivo. Postavené na Svätom písme, Katechizme Katolíckej cirkvi aj učení cirkevných otcov. Použiteľné aj v homíliách

Spoveď: sviatosť milosrdenstva

pohľad na sviatosť zmierenia na základe Písma a Tradície cirkvi, ktorý má viesť k obnoveniu slávenia tejto sviatosti. Osobitne zameraný na formáciu svedomia a skutok milosrdenstva - napomínať hriešnikov. Veľmi vhodné pre formáciu kňazov pre vysluhovanie tejto sviatosti.

Žalmy milosrdenstva

exegéza 10 žalmov, ktoré sú najviac zamerané na milosrdenstvo. Náročný text pre milovníkov žalmov.

Cirkevní otcovia o milosrdenstve

krátky úvod do filozofie milosrdenstva a potom vyjadrenia viacerých cirkevných otcov na tému milosrdenstva s krátkymi komentármi.

Pápeži o milosrdenstve

texty Svätých Otcov o milosrdenstve s krátkymi komentármi.

Príručky (max. 88 strán formátu A5) v slovenskom preklade vydáva

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristi.

Maloobchodná cena: 3,10 € za kus
Pri objednávke priamo u vydavateľa zľava min. 15 % (aj množstevná).
Príručky si môžete objednať na adrese:

Slovo medzi nami
Puškinova 1
811 04 Bratislava
e-mail: slovo@smn.sk
tel.: 0948 440 037 

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt