číslo 4,  ročník 17, máj-jún 2016 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Matka ustavičnej pomoci, oroduj za nás
Marián Kováčik


 

Som človek, ktorý rád vidí ovocie svojej práce. Nemyslím tým množstvo popísaného a vytlačeného papiera, ale najmä zmeny v srdciach ľudí. A Rok Matky ustavičnej pomoci túto moju túžbu naplnil nečakaným spôsobom – básňami, pokusmi o piesne. Ďakujem všetkým, ktorí zareagovali na našu prosbu napísať nejaké verše, ktoré by sa mohli stať základom novej piesne k Matke ustavičnej pomoci. Bol som prekvapený množstvom listov aj e-mailov. Vďaka vám patrí najmä za to, že všetky vaše slová vyplývali z hĺbky vzťahu k Panne Márii.
Je mi ľúto, že napokon sme nevybrali ani jednu báseň, hoci pokus spoločenstva z Kútov (dokonca aj s hudbou) bol veľmi sľubný. Hádam sa to niekedy podarí a budeme prejavovať lásku Matke ustavičnej pomoci ďalšou piesňou okrem známej K nebesiam dnes zaleť pieseň... Možno nejaká vznikne a rozšíri sa takpovediac „sama“, bez nejakého organizovania.
Obraz Matky ustavičnej pomoci je na Slovensku veľmi známy, uctievaný. Mnohí sa k nej utiekame o každodennú pomoc a ochranu. Svedčia o tom aj naši misionári. Neraz na misiách stretajú ľudí, ktorí vydávajú silné svedectvá o tom, ako im príhovor Matky ustavičnej pomoci pomohol. Je to pre nich vždy veľké povzbudenie, že svoju prácu nekonajú zbytočne. Veď každé misie, každé svoje duchovné dielo redemptoristi vždy zverujú príhovoru Matky, ktorá neustále pomáha.
Nezabudnime teda vždy, keď sa ocitneme pred obrazom Matky ustavičnej pomoci, zveriť jej okrem svojich potrieb aj misijné dielo Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov. Tak budeme mať všetci účasť na misiách a raz v nebi uvidíme, ako naše modlitby prispeli k obráteniu mnohých sŕdc.
Záver Roku Matky ustavičnej pomoci (jej sviatok je 27. júna) sa bude osobitne sláviť vo všetkých komunitách redemptoristov na Slovensku. V čase vydania tohto čísla ešte neboli podrobnosti osláv známe, ale iste ich včas nájdete na webových stránkach jednotlivých komunít www.cssr.sk.

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt