číslo 4,  ročník 18, Veľká noc 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Ďakujem ti, Pane!
Veľmi rád si stanovujem ciele a potom sa ich usilujem dosiahnuť. Či už ide o moju rodinu, hmotnosť, o cvičenie alebo inú činnosť, vždy si kladiem vysoké ciele. Myslím si, že som naozaj osobnosť „typu A“ so všetkými jej dobrými i zlými stránkami.
Jeden z najvýznamnejších cieľov je spojený so svätou omšou. Chcem vnímať Pánovu prítomnosť. Po skončení svätej omše si kladiem otázku: „Dosiahol som cieľ? Vnímal som Božiu prítomnosť?“
Tento cieľ chcem dosiahnuť napríklad tým, že sa počas svätej omše pozerám na kríž a opakujem: „Ďakujem ti, Ježiš.“ Musím to povedať päťdesiatkrát! Predstavujem si, ako Ježiš pred dvetisíc rokmi kráčal po tejto zemi. Premýšľam o tom, kým je a čo bol ochotný urobiť pre mňa i pre nás všetkých. A potom opäť poviem: „Ďakujem ti, Ježiš!“
Ďalší užitočný krok prichádza vtedy, keď kňaz premieňa chlieb a víno. V tej chvíli sa vždy na seba pozerám ako na nehodného hriešnika. Ale potom ďakujem Ježišovi, lebo prišiel, aby mi odpustil a naplnil ma svojím životom a láskou. Vďaka takýmto myšlienkam ho ešte s väčšou radosťou prijímam v Eucharistii.
Týmito dvoma krokmi zvyčajne dosiahnem cieľ. Vnímam Ježišovu lásku ku mne a vnímam jeho prítomnosť, keď sa mu po svätom prijímaní klaniam. A po skončení svätej omše som plný radosti a chcem urobiť pre Ježiša veľké veci. Preto veľmi rád chodím na svätú omšu.

Hľaďte
Pri každej svätej omši máme príležitosť dotknúť sa krásy evanjeliového posolstva. Počujeme, ako nám nebeský Otec hovorí: „Nič som pre teba neušetril, ani vlastného Syna.“ Počujeme Ježiša: „Obetoval som sa vám celý, moji bratia a sestry.“ A Duch Svätý nám hovorí: „Chcem vám naplniť srdce a viesť vás každý deň vášho života.“
Toto veľkonočné číslo Slova medzi nami má jeden prvotný cieľ: pomôcť vám, aby ste počas svätej omše vstúpili do Pánovej prítomnosti. Spoločne sa rozhodnime, že na liturgiu prídeme pripravení prijímať Božiu milosť. Hľaďme na kríž a sústreďme sa na to, čo sa deje na oltári. Ježiš nám tak bude ukazovať, kým je, čo pre nás urobil na kríži a čo chce pre nás urobiť dnes.
Napokon sa chcem osobitne poďakovať všetkým rodičom, ktorí každý týždeň privádzajú na svätú omšu svoje deti. Pamätám sa, že keď som mal malé deti, veľmi ťažko som udržal pozornosť. Niekedy to šlo dobre a inokedy to bolo ťažšie. Ale odmena stála za to. Chcem sa vám poďakovať za vaše úsilie. Ste osobitne požehnaní – hoci vaše deti si vyžadujú 99 percent vašej pozornosti! Nikdy nezabúdajte na Ježišove slová: „Nechajte deti prichádzať ku mne“ (Mt 19, 14).
Nech vás všetkých Boh požehnáva, keď slávime toto nádherné Veľkonočné obdobie.

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt