číslo 4,  ročník 18, Veľká noc 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí čitatelia!
prešli sme spolu ďalšou etapou nášho rastu pre nebeské kráľovstvo, keď sme po dlhej príprave počas Veľkonočnej vigílie obnovili našu zmluvu s Bohom. Náš vzťah s ním je pevnejší, viera hlbšia, láska horlivejšia, nádej istejšia. Je nádherné vedieť, že sme na ceste, ktorá je zmysluplná a má jasný cieľ – večný život s Bohom.
Iste, vnímame aj svoju neustálu slabosť, ale to Bohu neprekáža v tom, aby sme boli jeho spolupracovníkmi na budovaní jeho kráľovstva, ktorým je tu na zemi Cirkev. Počas Veľkonočného obdobia sa pri svätých omšiach čítajú Skutky apoštolov – dejiny budovania ranej cirkvi –, aby sme mali pred očami príklad a nadšenie tých, ktorí stáli pri jej zrode v moci Ducha. A sme vyzvaní robiť to isté – ohlasovať evanjelium, formovať katechumenov a privádzať ich k prijatiu sviatostí a napokon pokrstených vovádzať do tajomstiev kresťanského života. To nie je úloha len kňazov – to je úloha každého pokrsteného!
Pre niekoho môže byť taká vízia sklamaním – „toľko sme sa počas Pôstu usilovali, hádam máme právo na oddych“. Nie, nemáme. Ak pod oddychom rozumieme dolce farniente, sladké ničnerobenie. Zažili sme totiž radostné stretnutie so Zmŕtvychvstalým a to si nemôžeme nechať pre seba. Ako sa ľudia okolo nás dozvedia o možnosti prijať odpustenie hriechov a získať večný život, ak budeme mlčať?
Verím, že texty tohto čísla mnohým z nás pomôžu zaktivizovať sa pre ohlasovanie radostnej zvesti Ježiša Krista. Posilnení častým stretávaním sa s Bohom, najmä v Eucharistii, máme silu a schopnosť každému hovoriť (najmä svojím konaním a postojmi), aké veľké veci nám urobil Pán. Nič viac netreba, Boh urobí ostatné.
Ak predsa potrebujeme k tomu ešte nejaké ďalšie povzbudenie, veľmi odporúčam knihu Veľký objav manželov Ekmanovcov, ktorú sme avizovali vo februárovom čísle. Je o tom, ako horliví veriaci a milujúci Krista objavovali a zamilovali si Katolícku cirkev. Až tak, že uznali za nutné stať sa jej členmi. Neprežili obrátenie, ale našli plnosť pravdy.
A to je aj naša cesta – hľadať pravdu a podľa toho, čo spoznáme, aj dôsledne žiť. Lebo „v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení“ (Sk 4, 12).
Ježiš žije!

Marián Kováčik, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt