číslo 4,  ročník 18, Veľká noc 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Poklad vedľa mňa
Kým mi vo farnosti neponúkli kurz Objav Krista, Ježiša som považovala za samozrejmosť
Sharon Jaeckelová


 

Pri tradičnom nedeľnom obede so štyrmi dospelými deťmi sme sa hádali. Naozaj, mami? Veríš, že Ježiš je skutočná osoba? Dokáž to! Hoci sme deti vychovávali v katolíckej viere a posielali sme ich do katolíckej základnej školy, keď sa odsťahovali a mali svoj vlastný život, postupne prestali chodiť do kostola. Náš najstarší syn bol obzvlášť vzdorovitý. Zdalo sa, že ma rád štve ťažkými otázkami o viere. Obyčajne som odpovedala: „Neviem.“ Chcela som mať odpovede, ale uvedomila som si, ako málo toho viem.

Hľadať odpovede
Príležitosť zmeniť to prišla, keď vo farnosti oznámili, že sa bude konať sedemtýždňový kurz Objav Krista. Opísali ho ako príležitosť vychutnať si večeru zadarmo, vypočuť si prednášku o Ježišovi a Cirkvi a diskutovať so spolufarníkmi. Konečne to bude miesto, kde získam odpovede!
Na prvom stretnutí som sa nervózne predstavila ľuďom pri stole a zistila som, že ďalších sedem týždňov budeme pracovať ako skupina. Boli sme rôznorodí: niektorí boli veľmi nábožní, niekoľkí boli bývalými katolíkmi, ktorí uvažovali, že sa vrátia do Cirkvi, a jeden či dvaja boli neveriaci. Pri večeri sme sa začali spoznávať.
Potom nás organizátor viedol pri modlitbe a pozreli sme si podnetné video. Keďže sme pochádzali z rôznych prostredí, hneď potom sme živo diskutovali. Skupinke som povedala o svojej rodine. Priznala som sa, že mám pocit viny, že žiadne z mojich detí neverí. Pár ľudí sľúbilo, že sa budú za nás modliť. Nemala som ešte veľa odpovedí, ale aspoň nebudem hľadať sama!

„Som znechutená, Ježiš!“
Kurz Objav Krista prostredníctvom videí, diskusií a najmä vzťahov, ktoré sa v mojej skupine vytvorili, prebudil moju lásku k Ježišovi a posilnil môj vzťah k nemu. Môj manžel Paul i ja sme však boli svojím vzájomným vzťahom znechutení.
Vedeli sme, že sa milujeme, ale cítila som sa zanedbávaná. Paul je inštalatér a opravár áut. Požiadala som ho, aby vymenil žiarovku na strope alebo skontroloval pomalý únik vzduchu v pneumatike. Odpovedal: „Dobre,“ ale nikdy to neopravil. A to trvalo mesiace. Najviac ma hnevalo, že bol ochotný všetko nechať a pomôcť susedovi, priateľovi alebo spolupracovníkovi – opravil im elektrické vedenie v dome alebo dal do poriadku dieru v potrubí. Prečo mi nemohol vymeniť žiarovku?
Nanešťastie, chyba nebola len na jednej strane. Pracujem ako fyzioterapeutka. Paul ma požiadal, aby som sa mu pozrela na boľavé rameno alebo koleno, ale ja som často odpovedala: „Neskôr – varím večeru“ alebo: „Oddychujem po práci.“ Prešli dni a ja som sa na mu na to nepozrela. Ak zavolala kamarátka alebo susedka, podobne ako môj manžel som im bola ochotná celé hodiny pomáhať.
Cítila som sa nemilovaná. Povedala som o tom Paulovi. Začala som hovoriť Ježišovi o svojom znechutení a hneve – cestou domov, pri varení večere, pri sprchovaní alebo keď som šla spať. Zdalo sa mi, že je to jednostranný rozhovor. No aspoň som už považovala Ježiša za osobu, ktorá ma počuje, a nie za myšlienku, ktorú musím brániť. Netušila som, že tieto „jednostranné“ rozhovory kládli základ pre oveľa väčší prielom v mojom duchovnom živote.

Lekcia vnímavosti
Súčasťou kurzu Objav Krista je duchovná obnova na konci seminára, ktorá sa zameriava na Ducha Svätého. Nevedela som, čo mám čakať. Rozhodla som sa, že budem pokračovať. V čase vyhradenom na súkromnú modlitbu sa niečo stalo. Modlila som sa za deti a prosila som o pomoc, aby mi manžel venoval viac pozornosti. Keď som predkladala svoje potreby Duchu Svätému, cítila som, že prišla odpoveď. Ako keby mi v hlave zasvietila žiarovka. Uvedomila som si, že nedávam prednosť manželovým požiadavkám, lebo ho považujem za samozrejmosť. Vedela som, že tu bude pre mňa, keď mi zomrú rodičia alebo keď budem v ťažkostiach. Nenašla som si čas, aby som mu prejavila lásku a odpovedala na jeho potreby.
Pri modlitbe som si uvedomila ešte niečo iné. Môj vzťah s Ježišom bol rovnaký ako vzťah s Paulom. Vedela som, že ma Ježiš miluje a bude tu v ťažkostiach, ale brala som ho ako samozrejmosť. Napriek Ježišovej láske ku mne – alebo možno vďaka nej – ja som ho nemilovala. Nenašla som si čas, aby som ho počúvala v modlitbe a odpovedala. Rozprávala som sa s Ježišom, keď som mala problémy, a chcela som byť dobrou katolíčkou tak, že som pomáhala v kostole. Dokonca som pracovala s postihnutými a ako dobrovoľníčka som pôsobila v miestnych školách. Zo dňa na deň som si však uvedomila, že Ježiš i môj manžel cítia to isté: sú nemilovaní a trochu zanedbávaní.

Celý deň spolu
Na základe týchto vnuknutí Ducha Svätého som začala pracovať na vzťahu s Paulom. Rozhodli sme sa, že budeme odpovedať na svoje požiadavky. A vymysleli sme si kľúčové vety, aby sme si dali jeden druhému vedieť, že sa cítime zanedbávaní. Počas dňa sme sa začali viac rozprávať. Nesedíme len „vedľa seba“ v tej istej miestnosti. Tieto zmeny do nášho manželstva priniesli nový život.
A zlepšujem aj vzťah s Ježišom! Začala som sa s ním rozprávať aj počas dňa a nielen vtedy, keď potrebujem pomoc. Naučila som sa používať rôzne druhy modlitieb. Niekedy začnem s modlitbou, ktorú som sa naučila naspamäť, napríklad úkon kajúcnosti alebo Otče náš. Potom sa s ním rozprávam, ako keby sedel vedľa mňa. Nedávno som mu ďakovala za to, že mi pripomenul zabudnutý olovrant na kuchynskom stole. Takýmito maličkosťami mi Ježiš dáva vedieť, že je tu a stará sa o mňa.

Nasledovníčka Ducha Svätého, nie „náboženský fanatik“
Z kurzu Objav Krista som získala tak veľa, že som sa prihlásila aj na jeho pokračovanie. A môj manžel sa prihlásil so mnou. V tom druhom kurze som pochopila, že Ježiš ma neobviňuje za to, že deti neveria. Musela som si odpustiť, lebo Ježiš ma miluje.
Naučila som sa, že nemusím byť „náboženský fanatik“, aby som hovorila rodine alebo iným ľuďom o svojej láske k Ježišovi. Musím si len otvoriť srdce a prosiť Ježiša, aby ma viedol. Ako viem, že je to pravda? Lebo môj ateistický syn a jeho katolícka snúbenica sa stretávajú s farárom, aby zistili, či môžu uzavrieť manželstvo v Cirkvi.

Otvorte sa Ježišovi a začnú sa diať úžasné veci!

Viac informácií o kurze Objav Krista, súčasti katolíckej evanjelizačnej služby, na www.objavkrista.sk.

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt