číslo 6,  ročník 18, júl-august  2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Príď a naplň ma!
Všetci máme radi pocit „naplnenia“. Či už ide o naplnenie jedlom, alebo naplnenie láskou k deťom, vieme, aký je to príjemný pocit, keď máme to, čo potrebujeme.
Všetci máme radi aj duchovné naplnenie. Tu je môj recept, ako mňa napĺňa Duch Svätý. Či už som na svätej omši, alebo sa modlím, používam rovnakú stratégiu.
Najprv si „nájdem pozíciu“. To znamená, že si spytujem svedomie, aby som zistil, či mi nejaké všedné hriechy nebránia počuť Pána alebo vnímať jeho prítomnosť. Ak ich nájdem, prosím ho, aby mi odpustil. Verím, že Božie milosrdenstvo je väčšie než moje pády. Potom si predstavím, že spolu s Petrom hovorím Ježišovi: „Pane, ku komu by sme šli? Ty máš slová večného života“ (Jn 6, 68). Poviem Ježišovi, že chcem byť blízko pri ňom.
Keď chcem, aby ma naplnil Duch, uvažujem nad textom z Písma. Vždy si predstavím seba samého v biblickom úryvku, ktorý čítam, ako to učil svätý Ignác z Loyoly. A kladiem otázky. Ako sa cítil Mojžiš, keď stál pred horiacim kríkom? A čo cítim, keď sa modlím pred Najsvätejšou sviatosťou? Čo si myslel Abrahám, keď ho Boh požiadal, aby sa vybral do zasľúbenej zeme? Kladiem si otázku, či ma Boh pobáda, aby som šiel v nejakej oblasti vpred. Ako sa cítili učeníci, keď pomáhali nasýtiť päťtisíc ľudí? A čo ak mi Boh ukazuje, ako ma chce použiť pri svojej misii?
Aj hudba mi pomáha, aby som sa naplnil Duchom. Či už je to pri svätej omši, alebo pri osobnej modlitbe, keď Pánovi spievam piesne chvál, cítim sa pri ňom bližšie. Spievaním zapájam svoje emócie i myšlienky. Keď spievam, chcem byť ako žena, čo Ježišovi pomazala nohy voňavou masťou. Prejavujem Ježišovi úctu. Hovorím mu, že je Pánom môjho života. Dávam mu lásku svojho srdca.
Keď spievam a uctievam si Ježiša – najmä po svätom prijímaní –, prosím ho, aby ma naplnil Duchom Svätým a dal mi podnety. A potom uvažujem o všetkom, čo mi zíde na um. Zapíšem si, čo mi Duch povedal, a potom s tým celý deň žijem.

Jednoduchý plán
Toto je môj jednoduchý plán. Nie vždy to robím správne, ale verím, že Boh ma môže naplniť svojím Duchom aj vtedy, keď nie som taký sústredený.
Som presvedčený, že Duch Svätý nás chce naplniť, aby sme sa čoraz viac podobali Ježišovi. Keď budete čítať toto letné dvojčíslo, otvorte si srdce a povedzte: „Duch Svätý, príď a naplň ma svojou prítomnosťou. Príď a zmeň mi srdce.“
Nech vás Pán žehná a naplní svojou láskou.

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt