číslo 6,  ročník 18, júl-august  2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí čitatelia!
Svätý Otec František v katechéze na 7. veľkonočnú nedeľu tohto roku povedal: „Cirkev existuje pre ohlasovanie evanjelia, jedine pre to! A ohlasovať evanjelium je tiež radosťou Cirkvi.“

Dosaďme si do jeho výroku namiesto slova Cirkev svoje meno. Asi to nami zatrasie: „Čože, ja existujem jedine pre ohlasovanie evanjelia? Je to moja radosť?“ Asi si mnohí povieme, že to pre nás neplatí, že máme aj kopu iných úloh a radosti máme z iných vecí a zážitkov. Iste, nik nás o tie radosti nechce obrať, ale uvedený výrok pápeža Františka treba brať vážne a skúmať, čo potrebujem urobiť, aby bol aj pre mňa pravdivý. Lebo aj ja som Cirkev...
Toto dvojčíslo nám dáva odpoveď – potrebujem túžiť po naplnení a vedení Duchom Svätým. A nielen túžiť, ale aj sa dávať napĺňať, neklásť odpor, odstraňovať prekážky, ktorými sú naše hriechy. Vnímam mnoho apatie v pokrstených, nezáujem, lebo vraj „život je aj bez ohlasovania evanjelia ťažký“. No tak hovoria ľudia, ktorí evanjelium ešte neohlasovali, ktorí ešte nezažili naplnenie Bohom. Tí, ktorí sa denne nechávajú napĺňať Božím Duchom, hovoria opak: „Život bez ohlasovania evanjelia je ťažký, jednotvárny, ubíjajúci. Len každodenné svedectvo o láske k Ježišovi mi prináša uspokojenie a radosť.“
Treba si to vyskúšať, najlepšie hneď dnes. Zoberte toto číslo Slova medzi nami a navštívte niekoho, o kom viete, že potrebuje povzbudenie pre hlbší život s Bohom. Porozprávajte sa s ním o tom, ako vám pomáha každodenné čítanie Božieho slova a zamyslení v našom časopise, čo všetko Boh už zmenil v živote vašej rodiny. A povzbuďte ho, aby si časopis pozháňal (lepšie – dajte mu svoj výtlačok a vy si pozháňajte ďalší; dúfam, že budeme mať dostatočnú rezervu) a skúsil ho celé prázdniny vytrvalo každodenne čítať. Nezabudnite ho sprevádzať modlitbou a koncom prázdnin ho opäť oslovte s otázkou, čo sa zmenilo v jeho živote...
Jednoduché, však? Nebojte sa, Boží Duch vás povedie.
Vydali sme ďalšiu knihu redemptoristu Bernharda Häringa Kristus. Boh s nami. Odporúčam všetkým, čo milujú Boha!

Marián Kováčik, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt