číslo 8,  ročník 18, október 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Pane, daj nech sme jedno!
Niekoľko posledných týždňov som sa v myšlienkach i v modlitbe vracal k téme jednoty kresťanov, ktorá je aj témou októbrového čísla Slova medzi nami. Preto mi, pochopiteľne, zišla na um téma jednoty aj jedného dňa pri svätej omši, keď sme v piesni Krista prosili, aby bol naším svetlom a aby žiaril v našej Cirkvi. „Áno, Pane,“ modlil som sa, „prosím, vrhni na nás a na ľudí v každej cirkvi svoje svetlo, aby sme sa mohli k sebe priblížiť. Duchu Svätý, odstráň všetky rozdelenia. Daj nám pokoru a lásku, ktoré potrebujeme na zmierenie. Pane, daj, nech sme jedno!“
Cirkev plnila a plní rôzne úlohy, rieši všelijaké problémy. No jej najdlhšie trvajúcou úlohou je prekonať naše rozdelenia. Tridsiateho prvého októbra uplynie päťsto rokov od začiatku protestantskej reformácie – a to pritom vôbec nebol prvý veľký rozkol! Stáročia predtým, v roku 1054, sa západná a východná cirkev rozdelila na cirkev pravoslávnu a katolícku. Sociológovia dnes odhadujú, že na svete existuje viac než dvadsaťtisíc rôznych kresťanských cirkví, denominácií, spoločenstiev a skupín.
S vedomím týchto dejín sa v tomto čísle zameriavame na Ježišovu modlitbu „aby všetci boli jedno“ (Jn 17, 21). Chceme hovoriť o tom, ako náš nebeský Otec túži po dni, keď jeho deti konečne zvíťazia nad všetkým, čo ich rozdeľuje.
Dobrá správa je, že sa k tomu každým dňom blížime. Ako sa dočítate v aktuálnych článkoch, cesta za jednotou sa začala pred viac než sto rokmi. Kresťanskí vodcovia po celom svete sa budú 31. októbra modliť za plnšiu jednotu a budú prosiť Ducha, aby im pomohol zbúrať ešte väčšiu časť múru rozdelenia, ktorý je medzi nami.

Prostredie lásky
Tak ako Ježiš túži po zjednotení svojej Cirkvi, túži aj po zjednotení našich rodín. Vie, že akékoľvek rozdelenie zatemňuje našu schopnosť navzájom sa milovať. Preto nás žiada, aby jednota, odpustenie a zmierenie boli charakteristickými črtami nášho života. Chce, aby sme doma „mali lásku“ a aby sme si ju vážili viac než všetky ostatné čnosti (Kol 3, 14). Ak sa nám v našich rodinách podarí vytvoriť prostredie prijatia, úcty a lásky, dokážeme oveľa ľahšie urovnať spory, ku ktorým občas môže dôjsť. Budeme spoločne pracovať na nájdení spôsobu, akým si navzájom povedať pravdu – avšak v láske a pokore, nie v svárlivosti a nenávisti.
Možno nikdy neuvidíme dokonalú jednotu medzi všetkými kresťanmi, ba dokonca ani medzi všetkými členmi vlastnej rodiny. No každý krok k Pánovi nás privádza aj bližšie k sebe navzájom. Zakaždým, keď dáme vo svojich rodinách, farnostiach a vôbec v celom Božom ľude na prvé miesto jednotu, prispievame k zjednoteniu Cirkvi. Nech Pán dá, aby sme boli jedno v jeho láske!

Leo Zanchettin, editor
(editor@wau.org)

  

 

 

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt