číslo 8,  ročník 18, október 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
téma zjednotenia kresťanov môže byť v mesiaci október prekvapujúca, pokiaľ nevieme, že tento mesiac ubehne 500 rokov od začatia procesu reformácie, ktorý viedol k oddeleniu mnohých kresťanov od Katolíckej cirkvi a ku vzniku protestantizmu. Tieto „okrúhliny“ sú však výbornou príležitosťou pozrieť sa na možnosti, ako každý z nás môže prispieť k urýchleniu procesu zjednotenia. V článkoch tohto čísla iste nájdete dosť podnetných návrhov.
Chcel by som však upozorniť na možnosť, ktorá sa spomína málo. A tou je potreba lepšie poznať pravdy svojej viery – nielen tak, že ich viem vysloviť, ale aj zdôvodniť. Skúste si sami pre seba zdôvodniť slávenie sviatostí, účasť na svätej omši, rannú a večernú modlitbu, Anjel Pána, púte... A zdôvodniť ich biblicky, na základe učenia Cirkvi a Tradície. Netreba k tomu teológiu, len trošku úsilia pri hľadaní a štúdiu. Ktorí dlhšie čítate Slovo medzi nami, iste si pamätáte, že sme vydali sériu kníh konvertitu Scotta Hahna, ktorý sa v nich delí o svoje objavovanie pokladov Katolíckej cirkvi. Jednu z nich sme nazvali Znamenitý život (je beznádejne vypredaná). Scott v nej ako bývalý presbyterián objavoval anjelov strážcov, agnušteky, relikvie, novény... Uvidel v nich cestu k znamenitému každodennému životu s Bohom, vôbec neodporujúcu Písmu.
A z novších kníh spomeniem Veľký objav – cestu manželov Ekmanovcov do Katolíckej cirkvi. Pri jej čítaní môžu mnohí katolíci objaviť veľkosť pokladov našej viery, ktoré pokladáme za samozrejmé a tak aj k nim, žiaľ, pristupujeme. (Táto kniha ešte nie je vypredaná.)
Ak teda chceme tento mesiac prispieť k zjednoteniu kresťanov, vzdelávajme sa vo svojej katolíckej viere a naplno ju žime. Každý deň, nielen v nedeľu a vo veľké sviatky. Ozaj, modlíte sa v tieto dni posvätný ruženec? Vedeli by ste niekomu vysvetliť, prečo je táto modlitba biblická, zameraná na Krista, a prečo ju pápeži nazývajú najsilnejšou zbraňou proti zlému? Skúste to. Verím, že vás to povedie k hlbšiemu vzťahu s Kristom, lebo vaša viera nebude založená na pocitoch a neodôvodnených tvrdeniach, ale na pravde.
Kiež by sa deň jednoty počas tohto mesiaca priblížil míľovými krokmi! Nech aj nás použije Duch Svätý na prácu na diele zjednotenia!

Marián Kováčik, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt