číslo 8,  ročník 18, október 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Bratislava žije misiami
Viktor Mišuth CSsR


 

Hlavné mesto po krátkom čase opäť zažije ľudové misie. Mnohí Bratislavčania si ešte pamätajú posledné misie v Dóme svätého Martina v roku 2016, ktoré boli zamerané na milosrdenstvo. Po dvadsiatich rokoch ich tento mesiac zažije farnosť Bratislava – Kalvária a z dôvodu stého výročia zjavení vo Fatime budú mať mariánsky podtón. Misie na Kalvárii u dominikánov nadviažu na predchádzajúce bratislavské misie. Zároveň nám však ponúkajú príležitosť pozrieť sa na ne v historickej retrospektíve od prelomu 19. a 20. storočia.
Bratislavčania zažili misie už na začiatku 20. storočia. V roku 1900 ich v Dóme svätého Martina viedli jezuiti. Prvú prednášku o zmysle misií a ich veľkom význame na konci storočia predniesol Eduard Fischer. Niekoľkodňové misie zavŕšilo požehnanie „jubilejného kríža“. Jeho osadenie komentoval jeden z kazateľov takto: „Podobne, ako tu Dóm už pol tisícročia stál na svedectvo predchádzajúcim generáciám, bude aj tento prepevný kamenný kríž budúcim storočiam pripomínať našu vieru a odovzdanosť do Božej vôle (...).“ Tento jubilejný kríž nám aj dnes pripomína vieru Bratislavčanov spred vyše sto rokov.

Chronologický prehľad misií
Viera, ktorú si Bratislavčania odovzdávali z generácie na generáciu, sa prehlbovala aj prostredníctvom misií. V prvej tretine 20. storočia bývali misie v troch farských kostoloch naraz a to v Dóme svätého Martina, v Blumentálskom kostole a Kostole svätého Jána z Mathy („Trojička“). Prvý raz sa s tým stretávame v roku 1911, keď v nich počas misií kázali v slovenskom a nemeckom jazyku jezuiti. Bez misií v tom období neostali ani priľahlé obce Bratislavy: Rača (1911), Dúbravka (1912) a Vajnory (1916), v ktorých mali misie zase redemptoristi.
Po vzniku Československej republiky sa Bratislava stala neformálnym administratívno-politickým, hospodárskym a postupne aj kultúrnym centrom Slovenska. V tejto zmenenej situácii mali misie františkáni v roku 1922. Zo strohých informácií vieme, že v Blumentálskom kostole odzneli kázne v slovenskom jazyku. Redemptoristi, po usadení v Bratislave, aj v tomto období pokračovali v misiách v okolitých obciach, a to vo Vajnoroch (1937, 1947), Rači (1925, 1944), Dúbravke (1939), Devínskej Novej Vsi (1942) a Lamači (1943).
Veľké misie zažila Bratislava počas mimoriadneho Svätého roku vyhláseného pápežom Piom XI. pri príležitosti 1900. výročia vykúpenia (1933). Misie usporiadali jezuiti a spolu s redemptoristami ich mali pre jednotlivé národnosti v Dóme svätého Martina, v Blumentálskom kostole a Kostole svätého Jána z Mathy. Pre redemptoristov to boli prvé misie priamo v meste. V nemeckom, maďarskom a slovenskom jazyku kázali jezuiti. Redemptoristi zase kázali v českom jazyku pre Čechov, ktorých bolo vtedy v Bratislave vyše 25 000.
V povojnovom období (1946), keď bolo potrebné odstraňovať škody v morálnej aj duchovnej oblasti, sa v Bratislave uskutočnili dovtedy najväčšie misie. V 18 kostoloch kázalo 39 misionárov z rôznych reholí. Predchádzala im príprava na rekolekciách bratislavských kňazov, na ktorých sa vytvorila osobitná prípravná komisia. Záver misií na námestí pred Kostolom svätého Jána z Boha (milosrdní bratia), kde sa zúčastnilo okolo 20 000 veriacich, vyznel v období poznačenom postupným narastaním tlaku na náboženský život veriacich ako vonkajšia manifestácia viery. Blumentálsky farár Augustín Pozdech napísal: „Je to výzva pre všetkých, ktorí ‚zabudli‘, že pochádzajú z katolíckych predkov, aby sa rozpamätali na svoje náboženské povinnosti, aby sa nehanbili za presvedčenie svojich predkov, ktorí žili v katolíckej viere a boli v nej šťastní.“

Misie po totalite
Usporiadanie ďalších misií v Bratislave bolo na štyridsať rokov znemožnené zrušením mužských reholí v apríli 1950. Misie boli obnovené až po páde totality v 90. rokoch 20. storočia. Vtedy (v roku 1997) prišli do farnosti Kalvária po vyše päťdesiatich rokoch redemptoristi. Mnohí, ktorí o misiách počuli len z rozprávania, ich tak mohli po prvý raz v živote aj zažiť. O týchto misiách možno povedať, že boli akousi generálnou prípravou na spoločné misie uskutočnené o dva roky neskôr pri príležitosti blížiaceho sa Jubilejného roku 2000.
Po predmisijnej príprave, na ktorej sa podieľali aj laické spoločenstvá, sa v roku 1999 konali jubilejné misie pod vedením pátra Michala Zamkovského a redemptoristov. Zúčastnilo sa na nich dvanásť tímov z rôznych reholí. Hlavným zmyslom týchto misií bola duchovná obnova a príprava na veľké jubileum príchodu Ježiša Krista. Pri vyvrcholení misií sa na záverečnej svätej omši na Námestí slobody zúčastnilo okolo 10 000 veriacich. Misie priniesli svoje ovocie a pri hodnotení ich priebehu bolo dohodnuté, že v roku 2000 budú misie v Bratislave pokračovať druhou etapou prevažne na perifériách mesta.
Po celobratislavských misiách mali redemptoristi misie v ďalších rokoch v Blumentálskom kostole (2004), u Saleziánov na Miletičovej ulici (2007) a v Petržalke v novopostavenom Kostole Svätej rodiny (2009).
Po priaznivej odozve na spoločné misie v roku 1999 boli pri príležitosti Roku kňazov (2010) usporiadané ďalšie celobratislavské misie, tentoraz v 24 kostoloch. Zapojení boli laici, mládež a všetci, ktorí boli ochotní pomôcť. Ich hlavným cieľom bolo osloviť moderného človeka a sprostredkovať mu evanjeliovú zvesť novými formami. Na Slovensku sa takáto akcia konala po prvýkrát a bola inšpirovaná príkladom z viacerých európskych miest, kde sa už mestské misie uskutočnili.
Najčerstvejšie v pamäti Bratislavčanov ostali doteraz posledné misie uskutočnené pri príležitosti mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ktorý vyhlásil pápež František. Boli zároveň reakciou na výzvu pápeža Františka, aby počas tohto roku prebiehali „ľudové misie“ vo všetkých diecézach. Počas posledných misií milosrdenstva, ktoré mali redemptoristi v Dóme svätého Martina, mohli všetci účastníci prejsť Jubilejnou bránou milosrdenstva.

  

 

 

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt