číslo 10,  ročník 18, advent 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Vidíš to, čo vidí Boh?
Nočný vánok baránkovi povedal...


 

Tak sa začína obľúbená kresťanská pieseň „Do you hear what I hear?“ („Počuješ to, čo počujem ja?“). Keď ju niekto na Vianoce začuje, pomyslí si, že táto pieseň hovorí o tom, aby sme počúvali, videli a pochopili, čo sa udialo v tú noc, keď sa narodil Ježiš. No prvotný úmysel páru, ktorý zložil túto pieseň, bol iný.
Noel Ragney a jeho žena Gloria Shayneová túto pieseň zložili v októbri 1962, v čase vrcholenia kubánskej raketovej krízy. Regney jedného dňa kráčal po ulici v New Yorku a premýšľal nad novou kresťanskou piesňou, ktorú mal zložiť. Keďže Sovietsky zväz a Spojené štáty americké boli v tom čase na pokraji atómovej vojny, všetci ľudia na ulici boli mĺkvi a nervózni. Odrazu však zazrel dve ženy, ktoré tlačili kočíky so svojimi malými deťmi. „Tí malí anjelici sa na seba navzájom pozerali a usmievali,“ povedal Regney. „A mne sa odrazu nesmierne zlepšila nálada.“
Tie deti Regneymu pripadali ako dva malé baránky a stali sa preňho inšpiráciou na novú pieseň. Spolu so svojou ženou teda pri tvorbe piesne použil niekoľko vianočných obrazov: baránka, pastiera a mocného kráľa. Tak svoju prosbu o pokoj – uprostred kubánskej raketovej krízy – vložili priamo do betlehemskej scény.
Shayneová a Regney mali pravdu. Téma ich piesne – vidieť, počuť a spoznať niečo nové – môže byť ideálnou cestou k nájdeniu pokoja počas Adventného obdobia. Urobme to teda. Predstavme si, že sa nás tri rozličné osoby pýtajú to isté: „Vidíš to, čo vidím ja?“ Tie osoby sú Boh Otec, Panna Mária a Duch Svätý. Čo videl Boh, keď hľadel na svoj ľud stratený v hriechu? Čo videla Panna Mária, keď hľadela na svojho novonarodeného syna? A čo vidí Duch Svätý dnes – v našom srdci a vo svete vôkol nás? Pri kladení si týchto otázok prosme Boha, aby „očiam nášho srdca“ dal nové svetlo a naplnil nás svojou radosťou a pokojom (Ef 1, 18).

Otcovými očami
Boh nás svojou otázkou: „Vidíš, čo vidím ja?“ žiada, aby sme sa skúsili pozrieť na tento svet jeho očami – očami plnými lásky a milosrdenstva. Keď sa on pozerá na tento svet, vidí krásne tvorstvo, ktoré stále nazýva „veľmi dobrým“ (Gn 1, 31). Rád hľadí na východ slnka a počúva šumenie mora. Teší sa z kvetov na lúke aj z vtákov v povetrí. Radosťou ho napĺňa aj pohľad na také nehostinné oblasti, ako je africká Sahara s rozpáleným pieskom či zamrznutá arktická tundra. No z ničoho na svete nemá Boh takú radosť ako z nás, svojich detí. On, milujúci Otec, sa raduje, keď vidí, že sa snažíme navzájom o seba starať a pracujeme na zlepšení sveta. Oslavuje každý náš osobný úspech a je hrdý na všetko, čo sa nám darí. Vidí v nás dobro a to aj vtedy, keď ho my takmer nevidíme. A keď sme zranení, túži nás hlavne potešiť a pomôcť nám opäť vstať.
Čo ešte vidí? Vidí všetku bolesť a utrpenie vo svete a plače nad ním. Trápia ho vojny, pri ktorých zomierajú tisícky ľudí a milióny prichádzajú o svoj domov. Trpí s každým jedným človekom, ktorý je sám, žije v chudobe, hladuje alebo je zasiahnutý bolestivou chorobou. Dokonca cíti aj všetky tie malé zranenia, ktoré zakúša každý z nás. On to všetko vidí. Všetko to vníma a túži sa všetkých týchto ľudí dotknúť prostredníctvom svojej milovanej Cirkvi.

Neočakávaná stratégia
Boh sa teší zo všetkého dobrého, čo vidí, no zároveň pre zlo, smútok a osamelosť, ktoré vidí, trpí. Vlastne práve pohľad na to, ako jeho deti trpia pod ťarchou hriechu a všetkých jeho následkov, ho podnietil poslať na svet svojho Syna.
Boh však pri uskutočnení tohto svojho plánu použil prekvapivú stratégiu. Mohol zariadiť, aby sa jeho Syn narodil v bohatej rodine. Mohol dať svojho Syna izraelskému veľkňazovi a jeho žene – alebo dokonca kráľovi Herodesovi. Nezdá sa vám to ako dobrý nápad? Veď tak by si získal pozornosť najvplyvnejších ľudí v Izraeli – ľudí, ktorí mohli šíriť jeho slovo oveľa efektívnejšie ako obyčajní ľudia.

Celý článok bude prístupný od 17.12.2017

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

Adam Szustak OP

Evanjelium pre nenormálnych