číslo 10,  ročník 18, advent 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Vidíš to, čo vidí Mária?


 

Nazaret bol malá dedina. Mala do štyristo obyvateľov a jej územie sa rozkladalo na niekoľkých hektároch. Celá dedina by sa teda zmestila na Námestie svätého Petra a stále by ešte okolo seba mala dosť miesta. Leží len šesť kilometrov od mesta Seforis, ktoré bolo jedným z najbohatších miest a centier kultúry Galiley, no samotný Nazaret bol hlavne pokojnou farmárskou obcou. Bol považovaný za taký bezvýznamný, že keď Natanael počul, že odtiaľ pochádza Ježiš, takmer pohŕdavo sa opýtal: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ (Jn 1, 46).
A predsa práve v Nazarete sa anjel Gabriel zjavil Panne Márii a vyzval ju, aby sa stala matkou Mesiáša. Ak by sme položili Natanaelovu otázku Panne Márii, odpovedala by nám, že z Nazareta vzišlo niečo veľmi výnimočné. Sama to totiž videla: nielen anjela, ale samého Božieho Syna.
Predstavme si, ako sa nás Panna Mária pýta: „Vidíš to, čo vidím ja?“ Dobre pritom vie, že máloktorých z nás navštívia anjeli. Vie aj to, že nemôžeme fyzicky vidieť Ježiša tak, ako ho videla ona s Jozefom. No uvidíme ho vo svojom srdci – keď si osvojíme jej zvyk a budeme tak ako ona vo svojom srdci uvažovať a premýšľať nad tým, čo pre nás Pán urobil (Lk 2, 19). Skúsme to teda a sledujme, čo môžeme objaviť.

Zdravas’, milostiplná!
Väčšina biblistov a teológov si myslí, že Panna Mária mohla mať v čase návštevy anjela štrnásť až šestnásť rokov. Aj Mária bola neskúsená – ako každý iný mladý človek. Okrem toho, čo sa naučila od svojej mamy alebo od iných žien z dediny, o materstve a manželstve veľa nevedela. V istom zmysle bola nepravdepodobnou kandidátkou na to, aby sa stala matkou Božieho Syna. No Boh si ju aj tak vyvolil a zveril do jej opatery svojho Syna.
Čo teda videla Mária pri zvestovaní? Videla anjela, ktorý sa jej zvláštne pozdravil: „Zdravas’, milostiplná, Pán s tebou“ (Lk 1, 28). Anjel ju povzbudzoval slovami: „Neboj sa“ (1, 30). Ťažko možno veriť tomu, že jej tieto jeho slová pomohli, pretože hneď nato jej anjel povedal také zvláštne veci, že jej starosti a zmätok určite nezmizli. Jednu časť anjelovho zvestovania však Mária určite pochopila: to, že počne dieťa, hoci je pannou. „Ako sa to stane?“ pýta sa (1, 34).
Vieš si predstaviť, čo všetko mohlo Márii víriť hlavou počas tohto rozhovoru?Čo si ľudia o mne pomyslia, keď otehotniem? Opustí ma teraz Jozef? Uverí niekto, že toto dieťa je od Boha? Ako unesiem takú ťarchu zodpovednosti?

Nové plány, nové úlohy
Samozrejme, veríme, že Panna Mária bola počatá bez poškvrny dedičného hriechu. Určite jej aj to pomohlo povedať Bohu „áno“. No okrem toho mala aj slobodnú vôľu. Tiež sa stretala s pokušeniami ako my. A poznala aj strach, a tak sa mohla zľaknúť a anjelovu ponuku odmietnuť. Čo o mne povedia ľudia v meste? A čo Jozef? Všetko je už naplánované. Budeme sa brať a nechceme, aby niečo tieto plány narušilo.
Je jasné, že anjel žiadal veľa. Žiadal totiž, aby sa Mária vzdala svojich životných plánov a úplne sa odovzdala Bohu – a to bez toho, žeby do detailov vedela, čo ju čaká. Niet divu, že bola znepokojená! No predsa vo viere vykročila zo svojho zabehaného spôsobu života a prijala Boha a jeho zámery.
Pán je aj s nami a kladie nám podobné otázky ako Panne Márii: Si ochotný pomôcť budovať moju Cirkev? Si ochotný priniesť moje svetlo úbohým, chorým a strateným? Dáš za mňa svoj život?
Takéto otázky nás môžu rozrušiť. Ak sa však pokúsime napodobniť Máriino „áno“, uvidíme nové veci. Naše oči sa otvoria potrebám núdznych vôkol nás. Uvidíme, ako im môžeme pomôcť. A čo je najdôležitejšie, uvidíme, podobne ako Mária, že „Bohu nič nie je nemožné“ (Lk 1, 37).

Celý článok bude prístupný od 17.12.2017

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

Adam Szustak OP

Evanjelium pre nenormálnych