číslo 10,  ročník 18, advent 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Odpočinok v Matkinom náručí
Ako ma Panna Mária utešila počas púte do Betlehema
Jacqueline Rae*


 

Úmysly modlitieb sa hromadia. Vianoce sú považované za sviatky radosti, ale niekomu práve v tomto čase umrie príbuzný alebo sa mu zrúti vzťah. Niekedy sa zase stane, že nejaká choroba človeku zabráni ísť na koncoročnú oslavu. Možno sa snažíš byť dobrý, zodpovedný katolík, no akoby ťa toľké potreby v tvojom okolí ochromovali. A tak sa modlíš: „Pane Ježišu, podaj mi ruku!“
S podobným zoznamom modlitbových úmyslov od svojej rodiny a priateľov som sa v máji toho roku vydala na púť do Svätej zeme. Našu skupinu čakala úchvatná izraelská krajina s vrchmi posiatymi olivovníkmi a fialovými bodliakmi. Tvorili sme nadšenú skupinku mladých dospelých ľudí, ktorí sa nemohli dočkať toho, ako zanesú svoje modlitby a prosby na miesta, na ktorých Ježiš niesol všetky bremená.

Môj zápas so škrupuľami
Okrem úmyslov iných ľudí som však niesla najmä jeden vlastný: chcela som, aby mi Boh pomohol s mojou obsedantno-kompulzívnou poruchou (angl. skr. OCD). Mám zvláštny typ OCD, ktorý sa nazýva škrupulozita – iracionálny strach z hriechu. Človek so škrupulóznou formou OCD prežíva úzkosť, pretože si myslí, že urazil Boha – a to aj vtedy, keď vôbec nespáchal hriech. Odborníci na duševné zdravie hovoria, že škrupulozitu možno ako formu OCD identifikovať vtedy, keď sa do nej vmiešavajú aj náboženské kompulzie (nutkania) a obsesie (vtieravé myšlienky). Jednou z mojich obsesií je napríklad to, že sa musím pomodliť ruženec dokonale, bez akejkoľvek roztržitosti. S touto obsesiou zase súvisí jedna z mojich kompulzií: ak mám pocit, že som sa nepomodlila „dosť dobre“, musím sa celý Zdravas’ (alebo aj celý desiatok) pomodliť znova.
Táto choroba mi bráni normálne žiť. Občas vo mne vyvoláva taký veľký pocit vlastnej nedostatočnosti, že nedokážem prejsť popri kostole bez toho, aby ma nezačal ovládať panický strach. Viem, že Boh sa stal človekom, aby nás zachránil a naplnil svojou milosťou, no jediné, čo vidím, sú moje nedokonalosti.
Prostredníctvom terapie som sa naučila isté stratégie a cvičenia, ktoré mi pomáhajú spoznať, že splniť požiadavky plynúce z OCD je nemožné. Pomáhajú mi tiež odporovať mojim nutkaniam. No stále je to dennodenný boj. To, že som sa po porade so svojím terapeutom rozhodla, že mi OCD nezabráni vycestovať do Izraela, bol veľký krok. A hoci som vedela, že práve na svätých miestach môže prepuknúť moja choroba, predsa som tam chcela ísť.

Vnútorný boj
Všetko sa začalo dobre. Hoci sa mi do mysle pretlačilo pár negatívnych myšlienok, ľahko som ich dokázala odohnať. Našla som si nových priateľov, bavila som sa, veľa som sa naučila a cítila som, že som blízko pri Bohu – až kým sme neprišli do Betlehema.
Takmer na konci našej púte sme navštívili Baziliku narodenia, v ktorej je miesto, o ktorom sa verí, že práve tam sa narodil Ježiš. Keď sme sa k nemu priblížili, moja myseľ sa naplnila desivými myšlienkami.

Každý človek v tomto kostole je pre Boha hodný – no ja nie. Už teraz by som mala byť plná dokonalej lásky a zbožnosti.

Bolo to OCD. Spoznala som jeho hlas na základe jeho falošnej logiky, no predsa sa mi tie myšlienky zdali také presvedčivé! V mojej mysli už nebolo žiadne miesto na modlitbu alebo kontempláciu tajomstva Pánovho narodenia.
Po prehliadke baziliky sa naša skupina rozišla a až do svätej omše sme si mohli prezerať chrám a modliť sa. Ja som sa zašila od rohu, zúfalo hľadajúc miesto, kde by som mohla byť sama. Sedela som medzi dvoma mohutnými stĺpmi a snažila som sa dýchať. Vytiahla som si pero a papier a začala som písať, pretože písanie je jednou z mojich najlepších stratégií na zvládanie podobných situácií. Písala som Pánovi – s maximálnou úprimnosťou som mu hovorila, že všetky tie sväté veci v tejto bazilike ma napĺňajú strachom.

Celý článok bude prístupný od 17.12.2017

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

Adam Szustak OP

Evanjelium pre nenormálnych