číslo 2,  ročník 19, pôst 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Keď sa modlíš...
Navzájom sa počas Pôstneho obdobia dvíhať


 

Manželke diagnostikujú rakovinu. Syn opúšťa Cirkev. Kolegu vezú do nemocnice po nehode na diaľnici. Sused príde o prácu. Milióny ľudí zaspávajú bez jedla, potrebnej zdravotnej starostlivosti alebo strechy nad hlavou. Tisícky mladých žien sú nútené žiť v sexuálnom otroctve. Štáty upierajú nenarodeným právo na život. Celé národy trpia pod vládou tyranov.
Vo svete je toľko utrpenia, až sa zdá nemožné nad ním zvíťaziť. A predsa Písmo hovorí, že máme dúfať, pretože to, „čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu“ (Lk 18, 27). Práve preto je modlitba príhovoru taká dôležitá. A tak sa chceme počas tohto Pôstneho obdobia pozrieť bližšie aj na ňu.

Hodnota príhovoru
Príhovor sa líši aj od klaňania Bohu, aj od duchovného osvietenia, aj od vzdávania vďaky. Modlitba príhovoru sa líši aj od bežnej modlitby za ľudí v núdzi. Prihovárať sa za niekoho totiž znamená prosiť Boha o to, aby vstúpil do nejakej ťažkej situácie, a zároveň veriť, že on ju vyrieši.
Chceš vedieť, aké dôležité sú pre Boha modlitby príhovoru? Stačí, keď sa pozrieš na Modlitbu Pána. V tejto modlitbe nás Ježiš učí prosiť za mnohé dôležité veci: za to, aby ľudia uvideli Božiu slávu a klaňali sa Bohu; za to, aby sme prijali Boží plán; za to, aby nám Boh dal každodenný chlieb, aby nám odpustil hriechy a ochránil nás od Zlého. Navyše, podľa svätého Lukáša Ježiš po predložení tejto modlitby vyslovil prisľúbenie, že ak budeme prosiť, tak dostaneme (porov. Lk 11, 9).
To, že je modlitba príhovoru veľmi dôležitá, dokazuje aj fakt, že sa ju modlil sám Ježiš. Pri Poslednej večeri, len pár hodín pred svojou smrťou, modlil sa za svojich apoštolov a za nás: za našu ochranu, za milosť odporovať pokušeniam, za naše posvätenie a jednotu (Jn 17, 9 – 21).
Je teda jasné, že modlitba príhovoru nepatrí medzi nejaké druhoradé pobožnosti. Zvlášť v takom milostivom čase, akým je Pôstne obdobie, môže byť mocnou zbraňou proti hriechu a strachu, ktoré vládnu našim blízkym či svetu.

Vytrvalosť
Vytrvalosť je srdcom modlitby príhovoru. Ľudia, ktorí sú vytrvalí, pútajú Božiu pozornosť. Vari nás nechcel práve toto naučiť Ježiš podobenstvom o neodbytnom priateľovi (Lk 11, 5 – 13)? Bola polnoc. Sused požiadal priateľa o pomoc, ale tomu sa nechcelo vstať z postele. No napriek tomu, že najskôr odporoval, napokon z postele predsa len vstal a susedovi pomohol – pre jeho vytrvalosť. Ježiš nám prisľúbil, že ak budeme vytrvalí, Boh bude podobne odpovedať na naše modlitby.
Tejto skutočnosti nás učia aj dva ďalšie úryvky Písma. Jedným z nich je podobenstvo o vdove, ktorá neustále chodí za sudcom dovtedy, kým nesplní všetky jej požiadavky. Ježiš pri tomto podobenstve svojim poslucháčom povedal, že sudca sa nerozhodol vyhovieť vdove preto, lebo bol presvedčený, že je v práve, ale preto, že ho unavovala (porov. Lk 18, 1 – 8).
Druhým úryvkom je stretnutie Ježiša s Kanaánčankou (Mt 15, 21 – 28). Dcéra tejto ženy potrebovala uzdravenie, ale zdalo sa, že Ježiš jej nechce pomôcť, pretože je pohanka. No napriek tomu, že Ježiš prirovnal jej národ ku psom, táto žena vytrvala vo svojej prosbe. Nenechala sa odradiť. Napokon Ježiš súhlasil. „Žena, veľká je tvoja viera!“ povedal jej. „Nech sa ti stane, ako chceš“ (Mt 15, 28). Tieto príbehy majú jednoduché, ale jasné posolstvo: buď vytrvalý!

Celý článok bude prístupný od 9.3.2018

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

Adam Szustak OP

Evanjelium pre nenormálnych