číslo 2,  ročník 19, pôst 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

A keď sa postíte...
Nie je to len o jedle


 

Je fakt, že my radi jeme a Boh nás rád kŕmi. Vo svojich rodinách kladieme veľký dôraz na stolovanie. Boh chcel, aby sa naša bohoslužba niesla v duchu myšlienky jedenia a pitia. Prečo nás teda žiada o pôst? Ak je jedlo také dôležité, potom sa zdá nelogické, žeby sme sa ho mali vzdať preto, aby sme sa priblížili k Bohu.
Málokto má z pôstu radosť. Nikto netúži po škvŕkaní v bruchu, ktoré pôst so sebou prináša. Nikto nemá rád ani to, aký je pri pôste unavený, podráždený alebo slabý. Vieme aj to, že Boh, ktorý miluje svoje deti, nemá záľubu v pohľade na ich trápenie. A predsa Cirkev učí, že pôst je jednou najmocnejších duchovných zbraní, aké máme.
Pozrime sa teda na výzvu postiť sa počas Pôstneho obdobia. Zamerajme sa na milosti, ktoré prichádzajú, keď sa rozhodneme zrieknuť sa jedného z najväčších Božích darov – preto, aby sme mohli byť naplnení ešte väčšími darmi.

„Krídlo“ pôstu
Svätý Augustín, jeden z najväčších cirkevných otcov, povedal: „Chceš, aby tvoja modlitba zaletela k Bohu? Potom jej daj dve krídla: pôst a almužnu.“ Pre Augustína bol pôst nástrojom, ktorý človeku pomáha venovať viac pozornosti Bohu, ľuďom a spôsobu nášho života. Pôst nie je len nejaký program na chudnutie alebo detoxikáciu. Duchovný pôst je rozhodnutie vzdať sa jedla s cieľom priblížiť sa tak väčšmi k Bohu.
Jedným z dôvodov, prečo sa postiť, je aj to, že pôst môže človeku pomôcť premôcť prirodzené náklonnosti túžiace po pohodlí a pôžitkoch. Samozrejme, tým vôbec nechceme povedať, že pohodlie alebo pôžitky sú samy osebe hriešne. Problém však nastáva vtedy, keď sa naše túžby po pohodlí a pôžitku vychýlia z rovnováhy a zvrhnú sa na nestriedme pôžitkárstvo.
Trapistický mních a teológ Thomas Merton postrehol tento potenciálny problém, keď povedal, že naše túžby po jedle, pití, sexe a pôžitkoch sú ako malé deti, ktoré si ustavične vynucujú pozornosť a ktoré nikdy nemožno uspokojiť na dlhšie než na jeden okamih. Ak ich nenaučíme, že existujú isté hranice, budú stále pútať našu pozornosť len na nás samých a brániť nám tak milovať Boha a zaujímať sa o ľudí. Počas pôstu máme teda príležitosť „učiť“ naše túžby rešpektovať isté hranice. Akoby sme im pôstom hovorili: „Ste dobré deti, ale musíte sa naučiť poslúchať ma, a nie snažiť sa ma viesť. Poďme, pracujme spolu na tom, aby sme sa priblížili k Bohu.“

Miriamin príbeh
Miriamina mama Rose starla. Krátko po smrti Miriaminho otca Rose diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Rose čoraz viac zabúdala na rôzne veci, prestávala spoznávať priateľov a občas si nedokázala spomenúť ani na to, kde je alebo čo robí.
Keď Miriam videla, že mamin stav sa čoraz viac zhoršuje, rozhodla sa, že si ju vezme domov k svojej rodine. Od tej chvíle sa o ňu Miriam starala, kŕmila, kúpala a opatrovala ju a upratovala po nej.
O pár rokov neskôr Rose zomrela. Miriam sa spolu so svojimi bratmi a sestrami stretla na čítaní testamentu. Keď právnik prečítal matkinu poslednú vôľu, všetky deti boli prekvapené, pretože mama zanechala všetko Miriam. Rose to vo svojom liste vysvetlila takto: „Miriam sa kvôli mne vzdala toľkých vecí – svojej kariéry, času so svojou rodinou i svojej slobody. To, že jej dávam všetko, čo mám, je to najmenej, čo môžem spraviť na oplátku za to, že ona dala všetko mne.“

Božská výmena
Miriamina starostlivosť o mamu – a odpoveď jej mamy na túto starostlivosť – je obrazom, na základe ktorého môžeme pochopiť krásu a hodnotu pôstu. Každý deň tohto Pôstneho obdobia bude náš nebeský Otec stáť na prahu dverí našich sŕdc a prosiť nás, aby sme sa vzdali kúska svojho času, pohodlia alebo oddychu a boli s ním. Sľubuje nám, že nám na výmenu za tieto obety dá „vrchovatú mieru“ milosti. Miriam sa vzdala veľkej časti svojho života, aby sa starala o mamu, a bola za to bohato odmenená – hoci to ani len nečakala! Podobne Boh bohato odmení aj nás vždy, keď sa zriekneme niečoho, čo si ceníme, aby sme s ním strávili viac času alebo slúžili jeho deťom.

Celý článok bude prístupný od 9.3.2018

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

Adam Szustak OP

Evanjelium pre nenormálnych