číslo 2,  ročník 19, pôst 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

„Pútnik“ v srdci
Dovoľ svätému Ignácovi viesť v Pôstnom období tvoju duchovnú obnovu
Jim Manney


 

Každý rok tesne pred začiatkom Pôstneho obdobia sa moje myšlienky obracajú smerom k svätému Ignácovi z Loyoly. Svätý Ignác patrí k najväčším svätcom v dejinách: založil rád jezuitov, je autorom Duchovných cvičení a velikánom tak náboženskej, ako aj svetskej histórie. No na svätom Ignácovi ma najviac púta jeho schopnosť rozlišovať. Predkladá totiž mnohé cenné vedomosti o rôznych detailoch duchovného života – múdre rady, ktoré sa hodia každému, kto túži po duchovnej obnove.
Preto je dobrým sprievodcom Pôstnym obdobím. Ukazuje mi totiž, ako mám spoznať Boha v hnutiach svojho srdca. A o Ignácovi čítam rád ešte z jedného dôvodu: fascinuje ma jeho životný príbeh.

Ignác – nepravdepodobný svätec
Ignác sa narodil v roku 1491 ako najmladšie z trinástich detí v rodine nižšieho šľachtica v Baskickom regióne, ktorý je dnes súčasťou severného Španielska. Ako trinásťročný bol poslaný na kráľovský dvor do Kastílskeho kráľovstva, kde mal slúžiť priateľovi svojho otca, ktorý bol najvyšším strážcom pokladu kráľa Ferdinanda. Nikto by vtedy nepovedal, že sa z neho raz stane svätec. Bol pyšný, namyslený a túžil po svetskej sláve. Sám seba po rokoch opísal ako „muža oddaného márnostiam sveta, ktorý mal veľkú a márnivú túžbu nadobudnúť slávu a zvláštnu radosť zo zbraní a bojov“. Okrem toho dodal provokatívny detail, že bol „dosť neviazaný v láske k ženám“. Mal prchkú povahu. Raz ho dokonca zatkli za pouličnú ruvačku, vďaka čomu sa zaradil do neveľkej skupiny svätcov so zápisom v registri trestov.
Zlomový okamih v Ignácovom živote sa udial v máji 1521, keď bol ťažko ranený pri obrane mesta Pamplona, na ktoré útočili francúzske jednotky. Jeho zranenia boli také vážne, že ho museli odniesť domov. Tam bez akéhokoľvek umŕtvenia podstúpil dve náročné operácie, pri ktorých mu naprávali roztrieštené nohy. Celý nasledujúci rok sa musel zotavovať. Aby si tento čas nejako skrátil, čítal jediné dve knihy, ktoré boli v dome, kde sa zotavoval – životopisy svätých a Život Krista. Ako tak ležal na posteli, často zasnene premýšľal o mnohých veciach. Niekedy sa oddával snívaniu o svojich minulých hrdinských činoch, o dvorení dámam a bojoch. No občas sa oddával aj snívaniu o tom, že by mohol žiť tak ako Kristus a svätí.

Boh vedie jeho srdce
Po čase si Ignác všimol jednu vec: jeho pocity sa veľmi líšili na základe toho, o čom sníval. Napísal o tom tieto slová:

Keď som myslieval na svetácke veci, pociťoval som síce veľkú útechu, ale keď som ich pre únavu zanechal, cítil som sa suchý a nespokojný. No keď som myslel na to, ako pôjdem bosý do Jeruzalema a budem jedávať iba zeleninu a praktizovať všetky asketické skutky, ako to robievali svätí, vtedy som nielenže pociťoval útechu, keď som bol pohrúžený do tých myšlienok, ale aj potom, keď som ich zanechal, ostával som spokojný a veselý.

Bol to paradox: snívanie o živote plnom zábavy ho zarmucovalo; no myšlienky na život Kristovho učeníka, strávený ťažkou prácou a odriekaním, ho napĺňali šťastím. Prečo to bolo tak? Ignác si uvedomil, že prostredníctvom týchto pocitov sa mu prihovára Boh. Radosť, ktorú cítil, keď si predstavil, že bude Ježišovým nasledovníkom, znamenala, že takýto život mu prinesie najväčšie uspokojenie. Ignác sa podľa toho aj zachoval; zanechal svoj starý život a stal sa horlivým Pánovým služobníkom. Seba samého nazýval „pútnikom“. Kráčal Európou a putoval až do Svätej zeme. Cestou sa spriatelil s mnohými ľuďmi a rozprával im o Kristovi. Postupom času si ešte hlbšie uvedomil to, čo prežil na svojom lôžku: že Boží hlas možno počuť aj prostredníctvom rôznych nálad, intuícií, hnutí či pocitov. Práve toto je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré Ignác zanechal svetu: uvedomovanie si jemných hnutí v našom vnútornom živote. Túto svoju metódu, ktorá tvorí systematické zhodnotenie dňa, nazval každodenný exámen. Snažíme sa pri ňom rozpoznať, kedy sa nás Boh dotkol a kam nás viedol. Exámen sa stal najobľúbenejšou formou modlitby ignaciánskej spirituality.

Celý článok bude prístupný od 9.3.2018

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

Adam Szustak OP

Evanjelium pre nenormálnych