číslo 6,  ročník 19, júl-august 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Osobné slová od osobného Boha
Tvoj nebeský Otec sa chce prihovárať práve tebe


 

Vedel si, že vždy, keď ješ zmrzlinu, ješ niečo, čo sa volá emulzia? Podľa Americkej chemickej spoločnosti je emulzia „zmes dvoch kvapalín, ktoré sa zvyčajne nezmiešajú; jedna kvapalina je rozptýlená v druhej vo forme malých kvapôčok“. V zmrzline sú v zmesi vody, cukru a ľadu spolu s bublinkami vzduchu rozptýlené čiastočky (mliečneho) tuku.“
To neznie veľmi chutne a lákavo však? Zvlášť tá časť o tuku. Kto by chcel jesť kvapôčky tuku? My však vieme, že zmrzlina je v skutočnosti lepšia, než by sa to mohlo zdať na základe tohto jej nelákavého vedeckého popisu. Pozri sa napríklad, akú reakciu vyvoláva už len spomenutie zmrzliny v skupine detí z muzikálového spracovania Anny zo Zeleného domu:

Zmrzlina!
Pokrmom najlahodnejším
je zmrzlina!
Prečo aj tým najváženejším
chutí zmrzlina?
Úžasná je v lete popoludní,
v júni;
Recept na ňu to je vážna vec,
ale zo zmrzliny
bez seba je dievča i chlapec!


Vidíme teda, že je rozdiel v tom, či o zmrzline len vieme, alebo sme ju sami okúsili. Prvý opis nás oboznámil s tým, čo zmrzlina je. Ten druhý však hovorí o niečom inom. Hovorí o tom, aké to je zmrzlinu jesť. Hovorí, ako zmrzlina pôsobí na ľudí – ako spôsobuje, že sú od radosti z nej „bez seba“.
A práve tento rozdiel – rozdiel medzi informáciou a skúsenosťou – chceme v tomto čísle preskúmať a pozrieť sa pritom na tému zjavenia od Boha. Chceme sa pozrieť na jeden úžasný fakt: Boh sa nám veľmi rád zjavuje. Taktiež sa chceme venovať aj tomu, akým spôsobom sa zjavenie podobá a zároveň líši od obyčajnej informácie o Bohu a jeho Cirkvi. A napokon sa budeme zaoberať tým, ako sa môžeme tejto skúsenosti zjavenia väčšmi otvoriť.

„Aby ste boli naplnení...“
Slovo zjavenie pochádza z gréckeho slova apokalypsis, ktoré znamená odkryť alebo odhaliť niečo, čo bolo predtým skryté. Písmo toto slovo používa na opis toho, ako sa Boh zjavuje svojmu ľudu. Toto slovo používa aj opis toho, ako nás Boh utešuje a povzbudzuje. Toto odkrytie Boha má však aj veľmi osobný aspekt. Keď sa nám totiž Boh zjavuje, dotýka sa nášho srdca aj mysle.
Svätý Pavol bol presvedčený, že Boh chce naplniť svoj ľud svojimi myšlienkami a pohľadmi. Pavol vedel, že aj jeho vlastné povolanie ohlasovateľa evanjelia nie je len o oznamovaní informácií o Ježišovi. Súčasťou jeho povolania bolo totiž aj pomáhať druhým zakúsiť Ducha Svätého takpovediac „na vlastnej koži“.
Kolosanom napríklad napísal, čo im vyprosuje: „... aby ste boli naplnení poznaním jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej chápavosti, aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha“ (Kol 1, 9 – 10).
Pavol pritom vedel, že náš potenciál viesť svätý život a prinášať Pánovi ovocie je úzko prepojený s tým, do akej miery prosíme Boha, aby nám zjavil „tajomstvo“, ktoré bolo „od vekov a pokolení skryté“, ale teraz „sa zjavilo“ všetkým, čo hľadajú Pána (Kol 1, 26).

Dielo srdca
Tieto slová svätého Pavla hovoria, že sú dva spôsoby, ako možno žiť tak, „ako sa patrí vzhľadom na Pána“. Prvý spôsob je síce dobrý, ale má svoje obmedzenia: usilovať sa o svätosť výhradne vlastným úsilím a na základe vlastnej múdrosti. Druhý spôsob je poprosiť Boha, aby sa nám zjavil, usmerňoval nás a dával nám silu žiť tak, ako máme.
Pri prvom spôsobe berieme to, čo o Bohu vieme, a snažíme sa to použiť pri svojom rozhodovaní. Snažíme sa dodržiavať prikázania. Upriamujeme svoju myseľ na to, aby sme žili spravodlivý a dobrý život. A keď narazíme na nejaký problém, snažíme sa nájsť čo najlepšie riešenie.
Pri druhom spôsobe využívame to, čo o Bohu vieme, no zároveň ho prosíme, aby nás „naplnil“ svojím zjavením. Prosíme o „múdrosť a duchovnú chápavosť“, ktoré nám pomôžu „páčiť sa mu vo všetkom“, čo robíme. Táto duchovná chápavosť, ktorú môžeme nazvať aj zjavenie, je spôsobom, akým Boh berie to, čo o ňom vieme, a dodáva tomu život. Takýmto spôsobom otvára naše srdcia a my tak dokážeme vnímať jeho lásku, milosrdenstvo, moc a milosť, skrývajúcu sa za jeho prikázaniami a učením. Pavol nazýva tento spôsob „slovami, ktoré nás naučil Duch“ (1 Kor 2, 13) – a to sú slová a myšlienky, na ktoré by sme sami nikdy neprišli.
Vidíme teda, že zjavenie od Boha nie je nejakým okrajovým prvkom našej viery. Je vecou, ktorú nám chce Boh dať, pretože vie, že je to ten najlepší spôsob, akým s ním, naším Stvoriteľom, môžeme mať zmysluplný vzťah.

Celý článok bude prístupný od 31.7.2018

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt