číslo 6,  ročník 19, júl-august 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo, ktoré nás dvíha
Ako s nami Boh hovorí?


 

Dňa 23. marca 1857 newyorský obchodný dom spoločnosti Eder Haughwout a spol. spustil prvý komerčne využívaný výťah na svete. Tento novátorský dopravný prostriedok priemyselníka Elishu Otisa dokázal prepravovať zákazníkov hore a dole medzi piatimi poschodiami, pričom sa pohyboval na tú dobu úchvatnou rýchlosťou 0,2 metra za sekundu. Vďaka úspechu Otisovho výťahu sa začala v stavebnom priemysle nová éra a o necelých pätnásť rokov bolo spustených už viac než dvetisíc výťahov. Krátko nato začali rásť mrakodrapy a zmenili celkový obraz každého veľkého mesta. Dalo by sa povedať, že Elisha Otis svojím vynálezom zmenil tvár zeme!
Vďaka výťahu sa už ľudia nemusia k svojmu cieľu vliecť po nekonečných schodoch. Robotníci už nemusia riskovať svoj život prenášaním masívnych predmetov. Vzrástla produktivita aj bezpečnosť. Táto inovácia znamenala veľký krok vpred. Výťah bol akoby jednoduchým návodom na úspech: odteraz nemusíš vyvinúť ani len polovicu predchádzajúcej námahy na to, aby si sa dostal do svojho cieľa.
Takto sa dá vnímať aj dar Božieho zjavenia. Môžeme minúť všetku svoju energiu v snahe pochopiť Boha a jeho plán spásy – a tiež v úsilí plniť Božie prikázania. To by však bolo ako chcieť sa vyštverať k nesmierne vzdialeným hviezdam. No máme aj druhú možnosť: nastúpiť do výťahu a stlačiť tlačidlo hore.
Kde teda môžeme nájsť toto zjavenie? Kde je to tlačidlo hore? V tomto článku sa chceme pozrieť na tri spôsoby, akými tento výťah funguje, čiže na tri najdôležitejšie pramene Zjavenia: na stvorenie, Písmo a Tradíciu Cirkvi.

Hlas stvorenia
Stvorenie je úžasné, však? A je aj zjavením od Boha. Všetko vôkol nás a v nás má potenciál sprostredkovať nám stretnutie s tým, ktorý nás stvoril: krása kvetov, majestát neba, ladný pohyb ľudského tela a úžasné možnosti a schopnosti ľudskej mysle.
Na chvíľku sa zamysli nad tým, čo veda zistila o DNA. Každá jedna bunka v tele nesie molekulu DNA. Táto molekula obsahuje jedinečný genetický kód zachytávajúci to, aký si: tvoju výšku, farbu vlasov, farbu očí, tvoje fyziologicky silné a slabé stránky, ba do značnej miery aj tvoje mozgové „závity“. Každá molekula DNA skladajúca sa z dvoch navzájom prepletených reťazcov by bola po rozvinutí dlhá asi dva metre; a keby si všetky svoje molekuly DNA pozapájal za seba, boli by dvakrát dlhšie ako priemer slnečnej sústavy. A toto všetko je tvojom vnútri! Boh sám všetky tieto genetické informácie tvoril, a tak ich dôverne pozná.
Už samotné uvažovanie nad zázrakom našej DNA by nás malo naplniť veľkou bázňou nad tým, ako intenzívne nás Boh pozná a ako úzko je spätý s naším životom. Rovnako by nás mohla dojať úvaha o nesmiernej veľkosti vesmíru: viac než sto miliárd planét obiehajúcich miliardy a miliardy hviezd – a to len v našej galaxii! Astronómovia odhadujú, že v celom vesmíre existuje asi sto až dvesto miliárd galaxií. Takáto nesmierna veľkosť hovorí o tom, aký veľký a vznešený je náš Boh.
Boh sa nám prihovára prostredníctvom celého stvorenia – od našej DNA až po vznešené galaxie. Stále nám hovorí, aký je mocný a vznešený. Neustále nám hovorí, že nás miluje a pozná nás a že nás má vo svojej dlani.
Skús si zvyknúť každý večer hľadieť na nebo. Hľaď na tie nádherné hviezdy. Pri prechádzke si všímaj obrovské stromy a farebné kvety – a slnko, ktoré tomu všetkému dáva rásť. Rozjímaj o pokoji a moci oceánov aj o zurčiacich riekach. Nie je Božie stvorenie úžasné? Náš veľký a nádherný Boh nám dovoľuje hľadieť na úžasné predstavenie svojej slávy... A to všetko len preto, aby si ťa pritiahol bližšie k sebe.

Živé slovo
Okrem „nemého“ zjavenia stvoreného sveta, máme aj vzácne slová Svätého písma. Písmo hovorí o Bohu. Hovorí o tom, kto je Boh a ako veľmi nás miluje. Hovorí, že Boh má s Cirkvou plán plný lásky. Hovorí, že náš silný a mocný Boh je zároveň trpezlivý, bohatý na milosrdenstvo a rýchly v odpúšťaní.

Celý článok bude prístupný od 31.7.2018

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt