číslo 6,  ročník 19, júl-august 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Otvorené nebo, otvorené srdcia
Prisľúbenie „božskej-ľudskej výmeny“


 

Vieme už, že Boh nás stvoril so schopnosťou – potenciálom – osobne a intímne ho spoznať. Hovorili sme už aj o tom, že súčasťou tejto schopnosti je aj potenciál prijať zjavenie od Ducha Svätého. Samozrejme, tento potenciál nie je súčasťou našej telesnej štruktúry. Neukázal by sa na röntgene ani na snímkach magnetickej rezonancie. No aj keď sa nám môže táto schopnosť javiť ako akási ťažko uchopiteľná, predsa sú dejiny Cirkvi plné príbehov ľudí, ktorí zakúsili vo svojich srdciach Božiu lásku a pokoj. Sú plné príbehov ľudí, v živote ktorých ožilo Písmo, pretože im ho Duch nanovo zjavil.
Dejiny dosvedčujú, že Božie zjavenie nie je nikdy len vecou údajov alebo informácií. Boh nám jednoducho nehovorí len niečo o sebe alebo o učení Cirkvi. Jeho zjavenie je aj osobnou skúsenosťou prežívanou v našom srdci. Je to odkrytie jeho života a jeho lásky spôsobom, ktorý nás mení a pomáha nám stať sa mu podobnejšími.
Keď sme teda preskúmali miesta, na ktorých sa nám Boh najčastejšie prihovára – v stvorení, Písme a Tradícii –, poďme sa teraz pozrieť na to, ako môžeme prijať milosť zjavenia.

Božská-ľudská výmena
„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20).

Pravdepodobne tá najdôležitejšia vec z celého Božieho zjavenia je fakt, že Ježiš Kristus, večný Boží Syn, chce vstúpiť do nášho života a zaujať v ňom kľúčové miesto. Klope na dvere nášho srdca a dychtivo túži po tom, aby sme ho pozvali dnu.
Obraz otvorenia dverí nášho srdca Pánovi môže vyznievať sentimentálne – ako krok, ktorý nie je ničím vážnym. No keď túto myšlienku hlbšie preskúmame, uvidíme, že sú isté konkrétne spôsoby, akými môžeme Pánovi otvoriť dvere svojho srdca. A uvidíme tiež, čo môžeme očakávať, keď takýto krok spravíme.
Môžeme si pomôcť obrazom výmeny medzi Bohom a nami. Tento obraz či koncept hovorí o tom, že Boh na nás vylieva svoju milosť a požehnania výmenou za čas, ktorý trávime s ním v modlitbe alebo službou ľuďom vôkol nás.
Keď si človek niečo kupuje, vymieňa istú časť peňazí za vec podobnej hodnoty. Nekúpi si vrecko jabĺk za päťsto eur; dá za to pár eur, pretože len takáto výmena je spravodlivá.
No pri našich výmenách s Bohom nemôžeme hovoriť o spravodlivosti či rovnocennej hodnote. Ak mu denne daruješ pätnásť minút v modlitbe, on tento krátky čas vezme a dá ti na oplátku jeho šesťdesiat- alebo deväťdesiatnásobok. Ak bezdomovcovi daruješ pár eur a srdečný úsmev, on ťa odmení tým, že ti umožní stretnúť skrze tohto človeka samého Ježiša.
Takto funguje Boží výmenný obchod. Boh nás nesmierne odmeňuje za každú jednu chvíľku modlitby a každý jeden skutok, keď sa v jeho mene dávame druhým. V istom zmysle sú naše modlitby, poslušnosť a skutky služby spôsobmi, akými otvárame Ježišovi dvere nášho srdca a pozývame ho dovnútra. A pri každom pootvorení týchto dverí prichádza Ježiš s ešte väčšou dávkou svojej milosti. Jeho dary teda ďaleko prevyšujú naše malé obety času a talentov.

Božská-ľudská výmena v praxi
Jeden príbeh rozpráva o istom mladom mužovi z trinásteho storočia, ktorý mal rád pekné veci. Rád sa obliekal do módnych šiat a spievaval piesne o odvážnych rytieroch zachraňujúcich devy, ktoré sa ocitli v tiesni. Bolo to veľmi romantické. No potom jedného dňa počas jazdy na koni stretol pri ceste muža trpiaceho na malomocenstvo. „Pri pohľade na malomocných sa mi nesmierne dvíhal žalúdok,“ vyznal neskôr. „Ale Boh sám ma voviedol do ich spoločnosti a ja som im prejavil súcit.“

Celý článok bude prístupný od 31.7.2018

  

 

 

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Robert Barron

Slovo plné ohňa

 

Marko Ivan Rupnik

Pri stole v Betánii

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt