číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1 Untitled Document

Vydavatež slovenskej verzie: Redemptoristi, Bratislava.

Šéfredaktor: Rastislav Dluhý CSsR Editor: Marián Kováčik. Grafická úprava: źudmila Králiková. Internet: Ing. TomᚠŽembéry Preklad: Pavol Petrík, Monika Stehlíková. Jazyková redaktor: Katarína Gajdošová. Tlač: Lúč. Povolenie MK: 2181/99. ISSN 1336/0221.
Imprimi potest: ThLic P. Václav Hypius CSsR.

Vydavatež originálnej verzie:
The Word Among Us Inc., 9639 Dr. Perry Rd.#126, Ijamsville, Maryland 21754, Internet: www.wau.org
Šéfredaktor: Joe Difato, PhD. Editor: Leo Zanchettin. Spoluautori: Jeanne Kun, Ann Ball, Ann Bottenhorn, Marti Dilenno, P. Patrick Granfield OSB, Theresa Keller, André Leyva PhD, P. Jeseph A. Midling OFM Cap, Emily Nelson, Brett Powell, Hallie Riedel, Gregory Roa, P. James P. Scullion OFM, Don Schwager, Anne Williams, P. Joseph F. Wimmer OSA.

©2013 The Word Among Us Inc., všetky práva vyhradené, bez dovolenia vydavateža nie je možné kopírova ani publikova nič z obsahu tohto časopisu

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2018

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Krážová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Vežký objav