číslo 7,  ročník 18, september 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 Untitled Document

Vydavateľ slovenskej verzie: Redemptoristi, Bratislava.

Šéfredaktor: Rastislav Dluhý CSsR Editor: Marián Kováčik. Grafická úprava: Ľudmila Králiková. Internet: Ing. Tomáš Žembéry Preklad: Pavol Petrík, Monika Stehlíková. Jazyková redaktor: Katarína Gajdošová. Tlač: Lúč. Povolenie MK: 2181/99. ISSN 1336/0221.
Imprimi potest: ThLic P. Václav Hypius CSsR.

Vydavateľ originálnej verzie:
The Word Among Us Inc., 9639 Dr. Perry Rd.#126, Ijamsville, Maryland 21754, Internet: www.wau.org
Šéfredaktor: Joe Difato, PhD. Editor: Leo Zanchettin. Spoluautori: Jeanne Kun, Ann Ball, Ann Bottenhorn, Marti Dilenno, P. Patrick Granfield OSB, Theresa Keller, André Leyva PhD, P. Jeseph A. Midling OFM Cap, Emily Nelson, Brett Powell, Hallie Riedel, Gregory Roa, P. James P. Scullion OFM, Don Schwager, Anne Williams, P. Joseph F. Wimmer OSA.

©2013 The Word Among Us Inc., všetky práva vyhradené, bez dovolenia vydavateľa nie je možné kopírovať ani publikovať nič z obsahu tohto časopisu

 

 

 

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Kráľová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce