číslo 7,  ročník 18, september 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 Denný servis meditácií prostredníctvom e-mailuServis je spoplatnený sumou 5,50€ na kalendárny rok.

Servis si môžete na 14 dní vyskúšať zadarmo.

Ak máte časopis Slovo medzi nami predplatený v tlačenej forme, zasielanie denných meditácií je zdarma.
Stačí sa prihlásiť spôsobom uvedeným nižšie s uvedením vášho variabilného symbolu (nájdete ho na poštovom poukaze alebo na adresnom štítku) do mailu v tvare VS: váš variabilný symbol.

Prihlásiť odber meditácií
- poslať prázdny e-mail s vyplneným predmetom Meditacie - prihlasit na adresu: meditacie@smn.sk

Odhlásiť odber meditácií
- poslať prázdny e-mail s vyplneným predmetom Meditacie - odhlasit na adresu: meditacie@smn.sk
 
 

                                                   

 

 

 

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Kráľová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Veľký objav

 

Neal Lozano a Matthew Lozano

Otcovo srdce