číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1
Predplatné
 

Slovo medzi nami

Časopis vychádza ako mesačník a je možné si ho objedna počas celého roka.

predplatné na 11 čísel je 13€

Cena pre kupujúceho jednotlivé čísla 1,30€

   
       
Noví predplatitelia si môžu časopis objedna na e-mailovej adrese predplatne@smn.sk
Ako predmet správy prosíme uveďte - SMN - PREDPLATNÉ. Do mailu je potrebné uvies meno, priezvisko, adresu a o aké predplatné sa jedná (rok, jedno číslo), prípadne počet kusov z každého čísla.
Predplatitežom, ktorí už v minulosti mali časopis predplatený, posielame avízo o končiacom predplatnom, aj s informáciami, ako si predplati časopis na ďalšie obdobie.
       
Objedna si môžete tiež knižné novinky z nášho vydavatežstva. Aktuálnu ponuku všetkých kníh nášho vydavatežstva nájdete tu.

 

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2018

 

Bernhard Häring

Kristus Boh s nami

 

Dagmar Krážová

Mária, naša ozajstná sestra

 

Ulf a Brigitta Ekmanovci

Vežký objav