číslo 7,  ročník 16, september 2015  Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

A čo synoda o farskej rodine?

Musím priznať, že téma tohto čísla ma veľmi príjemne prekvapila. Aplikovať princípy rokovania biskupskej synody na každodenný život je perfektný nápad a žijem v nádeji, že mnohé rodiny po celom svete (veď Slovo medzi nami vychádza vo veľkých nákladoch najmä v angličtine a španielčine) si urobia svoju domácu synodu o vlastnej rodine.
V súvislosti s „reklamou“, ktorá je na vnútornej strane zadnej obálky, mi však prišlo na um, že by bolo nádherné, keby sa našli aj kňazi, ktorí by boli ochotní na základe princípov, uvedených v tomto čísle, urobiť vo svojej farnosti „synodu“ o farnosti. Musíme totiž priznať (s bolesťou v srdci), že farské rady neraz fungujú len na papieri a farnosti netvoria farské spoločenstvá, ale sú len stádom, ktoré má svojho pastiera... Mám v srdci túžbu zažiť stretnutia farnosti, kde by sa otvorene a konštruktívne hovorilo o potrebách farnosti a o spôsobe ich napĺňania. Veď témy ako slávenie liturgie, modlitbový život, biblické štúdium, príprava na prijatie sviatostí, katechizácia, trvalá formácia, osobná evanjelizácia, farská charita, farský časopis a ďalšie si zasluhujú, aby sa každej venoval čas a aby z dialógu vzišli konkrétne služby zo strany laikov, ktorí tak môžu prežiť, že nie sú len pasívnymi prijímateľmi, ale aktívnymi nositeľmi nového života.
Keď sa teda budeme 40 dní postiť a modliť za našich kňazov, prosme aj o to, aby boli otvorení pre širšiu spoluprácu so svojimi farníkmi pri spravovaní farnosti. Možno si ani nevieme predstaviť, aké ovocie Ducha (Gal 5, 22 – 23) to môže priniesť.

Marián Kováčik, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

Damian Stayne

Obnov svoje znamenia

 

Robert Barron

Živé paradoxy

 

John Eldredge

Rok obnovy

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2019
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt