číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateža


 

Priblíži sa k Bohu
Kedysi ešte za mojich postgraduálnych štúdií teológie mi môj vedúci páter Francis Martin povedal, že hlavným ciežom modlitby je priblíži sa k Pánovi. Keď som sa ho opýtal, prečo je také dôležité priblíži sa k Pánovi, povedal mi, že len tak sa dokážeme väčšmi otvori a prija to, čo nám Boh chce da.
To vedie k ďalšej otázke: Prečo je také dôležité prijíma to, čo nám Pán chce da? Poviem vám prečo: Pretože denne robíme tisíce rozhodnutí. Niektoré sú dobré, no niektoré až také dobré nie sú. Niektoré rozhodnutia robíme s čistým srdcom a svedomím, ale niekedy robíme aj také rozhodnutia, ktoré nám prospejú na úkor druhých. Tieto rozhodnutia často motivuje sebectvo, pýcha alebo nejaká iná hriešna pohnútka.
Keď sa však priblížime k Pánovi a on sa priblíži k nám, naše rozhodovanie začne ovplyvňova jeho milos. Vlastne čím viac prichádzame k Pánovi, tým má jeho milos väčší vplyv na všetky oblasti nášho života. Ovplyvňuje nᚠpostoj k peniazom. Ovplyvňuje nᚠpohžad na chudobných a núdznych. Ovplyvňuje naše vzahy, pretože nám pomáha prejavova viac lásky a odpustenia. Ovplyvňuje spôsob, ako trávime svoj vožný čas, pretože nám pomáha stanovi si priority a dobre si usporiada život.

Cesta k duchovnej zrelosti
Život každého z nás má mnoho oblastí. Tie by mali do seba zapada, no často konajú akoby nezávisle od seba. Občas sú dokonca medzi sebou v konflikte. V istej chvíli možno hovoríme: „Milujem a, Ježiš!“, no už o pár minút pociujeme voči niekomu zlos a hnev. Alebo možno vravíme: „Nemám zvyšné peniaze, ktoré by som mohol da chudobným,“ no už o chvížu si kupujeme ďalšie oblečenie do skrine, ktorá je už aj tak plná. Alebo jednému priatežovi povieme, že sme príliš zaneprázdnení, no potom ideme von s iným, pretože s ním – na rozdiel od toho prvého – chceme by.
Duchovná zrelos si vyžaduje určitý čas. Je to proces, pri ktorom sa snažíme každú oblas svojho života – vzahy, čas, prácu, financie, štedros a iné – podriadi Pánovi. Je to proces, ktorý sa odohráva, keď hžadáme Pána a prijímame jeho milos a múdros.
Keď hžadáme Pána, väčšmi otvárame brány neba. Naše hžadanie dojíma Božie srdce a pohýna ho k tomu, aby nám udelil viac milostí. V tomto čísle sa pozrieme na niektoré spôsoby, ktorými môžeme hžada Pána: v modlitbe, v Písme a vo svätej omši. Chceme sa zamera na metódy a spôsoby, ako presne môžeme hžada Pána. Verím, že jednoduché kroky, ktoré ponúkame v nasledujúcich článkoch, vás povzbudia väčšmi sa priblíži k Bohu. Som si istý, že on sám vám pomôže usporiada jednotlivé oblasti svojho života. Tak budete môc by pokojnejšími a láskavejšími žuďmi – a to bez ohžadu na to, či sa budú veci dia tak, ako chcete, alebo nie.
Nech vás Boh žehná.

Joe Difato, vydavatež
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísžubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt