číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
celá Cirkev sa v tento mesiac schádza na akomsi „duchovnom zhromaždení“. Mesiac november začneme slávnosou Všetkých svätých, po nej si pripomenieme všetkých verných zosnulých a duše v očistci a nakoniec sa opä všetci stretneme pri slávnosti nášho Kráža, Ježiša Krista. Budeme sa teda streta ako celá Cirkev – bojujúca, trpiaca i víazná.

Toto číslo Slova medzi nami sa nesie v duchu výzvy apoštola Jakuba: „Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám“ (Jak 4, 8). Keďže vieme, že Boh sa k nám najväčšmi priblížil prostredníctvom vtelenia svojho Syna, možno nám logicky napadne prís práve k nemu; veď Ježiš je Božím Prostredníkom. Niektorých z nás však môže trápi vlastná malos a úbohos. Preto sa spolu so svätým źudovítom Grignionom môžeme právom pýta: „Nepotrebujeme azda prostredníka u samého Prostredníka?“ A preto nám Boh dáva svoju Matku, svätých a duše v očistci.
My všetci sme tajomné Kristovo telo. Svojimi modlitbami jedni druhým pomáhame. Sme ako tím, ako vojsko, kde je úspech jedného prepojený s úspechom celého celku. To však zároveň znamená, že v boji proti nepriatežovi nie sme sami.
V týchto dňoch budeme tiež prichádza na cintoríny a modli sa za duše v očistci. Takto budeme aj týmto dušiam pomáha „priblíži sa k Bohu“. A oni na oplátku pomôžu – svojím orodovaním u Boha – „priblíži sa k Bohu“ nám. Nie je úžasné, že si môžeme urobi priatežov v nebi?
No i tu na zemi sme navzájom prepojení. Pamätajme na myšlienku spisovatežky Elizabeth Leseurovej, ktorú si prepožičal aj svätý Ján Pavol II.: „Keď sa dvíha jedna duša, dvíha sa i svet“ (Reconciliatio et paenitentia 16). Pracujme teda na svojej spáse, no pomáhajme na nej pracova aj druhým: predovšetkým tým, ktorí sú vôkol nás, no – prinajmenšom svojou modlitbou – aj tým, ktorí sú na druhej strane sveta či v očistci. Veď posvätením našich bratov a sestier zväčšujeme aj svoju vlastnú svätos – tak vežmi sme prepojení v tomto Mystickom Kristovom tele.

LukᚠVaník, zástupca editora slovenského vydania

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísžubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt