číslo 9,  ročník 18, november 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     sp䝠        
vrch1 clanok

 

Vežký objav Ulfa a Birgitty Ekmanovcov
LukᚠVaník


 

Keď som premýšžal, akú knihu si prečítam v lete počas vožných chvíž, rozhodol som sa pre knihu Vežký objav od Ulfa a Birgitty Ekmanovcov. Moja vožba padla na túto knihu okrem iného aj preto, lebo v polovici augusta sme sa mali s manželkou a niekožkými priatežmi zúčastni na ich konferencii v Prešove.
Počas celého čítania knihy ma na Ekmanovcoch fascinovala jedna vec: pokora, ktorá je opakom úzkoprsosti. Dovožte mi to vysvetli: Ulf a Birgitta, ktorí založili zbory s tisíckami žudí (celá evanjelikálna cirkev, ktorú založili, má rádovo desatisíce členov) a ohlasovali evanjelium po celom svete, si počas celého svojho života uvedomovali, že vidia len malý zlomok z celkového obrazu. Toto ich vedomie zároveň živilo ich horlivú túžbu hlbšie spozna pravdu.

Živá viera
Počúva Ulfa bolo už od začiatku pôžitkom. Bolo jasné, že zápal pre Božie slovo „horí v jeho kostiach“ (porov. Jer 20, 9) už od mladosti. No nesmiernu rados v ňom vyvolávala najmä Eucharistia. Ako sám povedal, nám sa Eucharistia môže zda ako niečo samozrejmé, pretože sme pri nej vyrástli. Ale preňho vedomie, že tu, vo svätostánku, je opravdivo, skutočne a podstatne prítomný živý Boh, Boží Syn Ježiš Kristus, je niečím nesmierne silným. Tí, ktorí tam boli, by vedeli veža hovori o radosti a sile, aká sa odrážala v jeho hlase, keď hovoril o Eucharistii, ktorá je Ježišovým telom a krvou.
Ďalšou témou bola viera. Na otázku, ako sa môžeme páči Bohu, je jednoduchá odpoveď: vierou (porov. Hebr 11, 6). Každý z nás dostal ako dar určitý stupeň viery (porov. Rim 12, 3), no my ju môžeme svojou spoluprácou s Bohom ďalej rozvíja. Ako Abrahám aj my môžeme v tichu počúva Božie prisžúbenia a vierou na ne odpoveda a kona podža nich. Vtedy naša viera rastie. „Keď ti povie: ,Urob toto, choď tam‘, tak ideš.“ Viera je risk – znamená vykroči do neznáma. No Boh vieru odmeňuje (porov. Hebr 11, 6) a o tom nás uistil aj sám Ulf: „Maj vieru v Boha a on a odmení – v tomto svete, v Cirkvi i v nebi.“

Duch Svätý
Neskôr hovoril Ulf aj o Duchu Svätom. Pripomenul, že Duch Svätý je osoba s vlastnou „osobnosou“, a preto chce ma s nami osobný vzah – tak ako Otec a Syn. Poznamenal, že hoci si často myslíme, že príchodom Ducha Svätého nám bude dobre a budeme si akosi spočíva v jeho prítomnosti, je to skôr naopak: „Keď príde Duch Svätý, začneš ma viac problémov,“ povedal so smiechom. Opä sa prejavila jeho spomínaná pokora, keď povedal, že žudia sa niekedy „naučia“ spôsoby, akými Duch Svätý koná, no potom stretnú iných žudí, ktorí to robia úplne inak. „Musíme si uvedomi, že my sme zakúsili len zlomok z toho, čo nám Duch Svätý chce ukáza.“
Hovoril aj o počúvaní hlasu Ducha Svätého, ktorý možno poču v Cirkvi, magistériu aj v našom vnútri. Pri počúvaní hlasu Ducha potrebujeme jednak dar rozlišovania (lebo naše túžby a myšlienky môžu ma aj iné motívy – také, ktoré nie sú od Boha), ale – podža vzoru Ježiša – aj totálnu poslušnos autorite. Ak si nie sme istí, „musíme zaradi páku do neutrálu“ a čaka.

Katolícka cirkev
Ulfa a Birgittu Duch Svätý doviedol k vstupu do Katolíckej cirkvi. Ako povedal Ulf: „Počul som, že mi hovorí štyri slová: Objav; oceň to, čo si objavil; priblíž sa; zjedno sa.“ Tieto slová ich viedli aj pri ich hžadaní pravdy, ktoré ich napokon priviedlo do Katolíckej cirkvi. A Birgitta doplnila takto: „Otázka nebola, či nám to vyhovuje, ale či je to pravda.“ Keď spoznali pravdu, „nebolo už cesty spä, lebo ako hovorí Ježiš: ,Pravda vás vyslobodí‘ (Jn 8, 32)“.
Pre svoje rozhodnutie nasledova pravdu si vytrpeli naozaj veža. Prišli o mnohých priatežov, ktorí nechápali ich rozhodnutie. Dovtedy sa za ich ochranu a požehnanie modlili celé tímy žudí, po vstupe do Katolíckej cirkvi „nikto, iba niekožkí, čo sa modlili za môj návrat do Slova života,“ povedal Ulf s úsmevom a pokračoval: „No potom som si jedného dňa uvedomil dôležitú vec: Tým, že som sa stal katolíkom, som síce prišiel o svojich pozemských orodovníkov, no zároveň som získal orodovníkov v nebi: svätých.“ Ani my si teda nemusíme zúfa, pretože v tajomnom Kristovom tele nikdy nie sme sami! Sme obklopení celým „oblakom svedkov“ (Hebr 12, 1), ktorí nám pomáhajú na našej ceste.
Na záver sa chcem s vami podeli ešte o jedno Ulfovo posolstvo: „Vᚠživot má zmysel. Nie je nezmyselný.“ Aj ty mᚠvznešené povolanie: by Božím služobníkom a jeho svedkom. Musíš mu však „poveda bezvýhradné ÁNO“.

Viac o ceste manželov Ekmanovcov do Katolíckej cirkvi si môžete prečíta v knihe Vežký objav, ktorú si môžete zakúpi v kresanských kníhkupectvách alebo v našej redakcii.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísžubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt