číslo 10,  ročník 18, advent 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Ľudia na celom svete, modlite sa za pokoj
Vianočnú pieseň „Do you hear what I hear?“ („Počuješ to, čo počujem ja?“) napísali Noel Regney a Gloria Shayneová v roku 1962 a predali sa desiatky miliónov jej nahrávok. Väčšina ľudí však nevie, že Regney a Shayneová napísali túto pieseň ako reakciu na kubánsku raketovú krízu, pri ktorej hrozila atómová vojna. Táto pieseň neoslavuje Ježišovo narodenie, ale vyzýva k „modlitbe za pokoj“ a prosí toto Dieťa, ktoré „sa chveje za noci“, aby „prinieslo dobro a svetlo“.
V tomto adventnom čísle sa chceme zamerať na otázku: „Vidíš, čo vidím ja?“ Môžeme si ju položiť z uhla pohľadu Boha Otca, Panny Márie či Ducha Svätého. „Vidím pri pohľade na jasličky to, čo vidí Boh? Vidím to, čo vidí Panna Mária? Vidím to, čo vidí Duch Svätý?“ Veríme, že keď budeme hľadieť na vianočné jasličky ich očami, dokážeme väčšmi a nanovo oceniť dar Ježišovho narodenia.

Nie je to o mne
Keby ste ma stretli pred štyridsiatimi šiestimi rokmi, možno by ste ma nazvali „dobrým katolíckym chlapcom“. Minimálne dvakrát do týždňa som chodil na svätú omšu. Veľmi som sa snažil byť dobrým človekom. Miništroval som. Túžil som po Božej pomoci a nechcel som ísť do pekla. No v jadre toho všetkého som bol ja: moja škola, môj šport, moje jedlo, moja priateľka, moje peniaze, moje auto, moja zábava – ja, ja, ja.
To všetko sa zmenilo, keď som po prvý raz prišiel na stretnutie modlitbového spoločenstva. Jeden z vedúcich spoločenstva hovoril o tom, ako sa učeníci Ježiša pýtali na ženu, ktorá ho pomazala drahou voňavou masťou: „Načo takéto mrhanie?“ (Mt 26, 8). „Keď sa odovzdáme Ježišovi, nemrháme svojím životom,“ povedal vedúci spoločenstva, „pretože on sa premrhal pre nás.“ Keď som počul tieto slová, pocítil som, akoby som konečne začal vidieť to, čo vidí Boh. Začal som vidieť Ježiša v novom svetle. Táto skúsenosť mi zmenila život. Od tej chvíle som chcel po celý svoj život slúžiť jemu a nie sebe.

Modlitba za pokoj
Adventné obdobie je ideálnym časom na to, aby sme Ježiša uvideli v novom svetle. Je ideálnym časom na to, aby sme prišli k Dieťaťu v jasliach a hľadeli na hĺbku jeho lásky voči nám. Je ideálnym časom na to, aby sme povedali: „Ježišu, dávam ti svoj život. Pane, chcem byť v tomto svete nástrojom tvojho pokoja.“
Vo svete je veľmi veľa sebectva, hnevu a rozdelenia. Dnes sa musíme viac než kedykoľvek predtým „modliť za pokoj“, ako to od nás žiada spomínaná pieseň. Dnes viac než kedykoľvek predtým musíme zasievať pokoj všade, kam môžeme. Dnes sa viac než kedykoľvek predtým musíme pokúsiť vidieť to, čo vidí Boh, a to nielen pri pohľade na jasličky, ale vždy, keď sa pozrieme na nejakého človeka.
V mene celého Slova medzi nami vám chcem zaželať požehnané a radostné Vianoce.

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt