číslo 10,  ročník 18, advent 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
naše adventné číslo je vždy o tom istom – o príprave na blížiace sa Vianoce. Ak by ste si však zobrali všetky naše adventné čísla od roku 1999, keď náš časopis začal vychádzať v slovenskej verzii, zistili by ste, že každé sa zameriava pri tejto príprave na niečo iné. Je krásne, že naša viera nám dáva takúto možnosť – nežiť v nejakom stereotype, ale neustále prenikať hlbšie a hlbšie do podstaty tajomstiev „Boha s nami“.

Téma tohto čísla mi pripomenula problém prekladu jedného verša z Druhého listu Korinťanom. V 5. kapitole v 7. verši náš katolícky preklad znie: „... lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní.“ Dá sa povedať, že je taký mystický. No ekumenický preklad a mnohé katolícke preklady v iných jazykoch sú významovo úplne iné: „Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme.“ Tento preklad hovorí o tom, že veriaci človek vidí za veci, že koná nie podľa neustále sa meniacich okolností, ktoré vidí, ale podľa svojej viery. A presne k tomu nás vyzývajú aj texty tohto čísla – učiť sa vidieť dejiny spásy ako Boh Otec, vidieť udalosť Pánovho narodenia ako Panna Mária, vidieť vlastný život očami Ducha Svätého. Potrebujeme sa to učiť, aby nás pohľad tohto sveta neoklamal a neobral o vieru.
Aj preto v našom vydavateľstve stále pripravujeme vydanie nových kníh, osobitne zameraných na vysvetľovanie Svätého písma, aby sme jeho jednotlivé udalosti videli novými očami, v širších súvislostiach. V predvianočnej ponuke máme pripravenú knihu jezuitu Marka Rupnika Pri stole v Betánii o láske medzi Ježišom a tromi súrodencami. Kniha poľského dominikána Adama Szustaka Evanjelium pre nenormálnych zas hovorí o tom, že pre veriaceho človeka je normálne chodiť po vode. A kniha toho istého autora Vrch prísľubov prináša nie bežný pohľad na Desatoro. Posledný nový titul tohto roku je kniha amerického biskupa Roberta Barrona Slovo plné ohňa. Čitateľovi sa pri nej rozhorí srdce...

A na záver ešte jedna novinka – toto je môj posledný úvodník v časopise Slovo medzi nami. Je čas odovzdať štafetu mladším. Ďakujem všetkým, ktorí šestnásť rokov čítali aj moje písmenká. A všetkým želám v mene celej redakcie pokojné prežitie sviatkov Pánovho narodenia – aby ste uvideli to, čo ste doteraz nevideli.

Marián Kováčik, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt