číslo 10,  ročník 18, advent 2017 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Modliť sa s Pannou Máriou a s anjelom


 

Jedným zo spôsobov, akým môžeš prehĺbiť svoju vieru počas Adventného obdobia, je vyhradiť si istý čas na čítanie a kontemplovanie vianočných biblických príbehov (Mt 1, 18 — 2, 23; Lk 1, 5 — 2, 52). Dovoľ, aby ti nimi Boh povedal, ako veľmi chce byť s tebou. Dovoľ, aby ti ukázal, ako ďaleko zašiel, aby ťa zachránil od hriechu a priviedol ťa do neba.
Môžeš začať čítaním niekoľkých veršov z každého úryvku. Pri čítaní si skús v danej scéne predstaviť seba samého. Napríklad sa môžeš pripojiť k Panne Márii a archanjelovi Gabrielovi pri zvestovaní.
Predstav si, že si na tom mieste. Pozorne počúvaj Gabrielove slová a počúvaj aj Máriinu odpoveď. Prečítaj si celú stať znova, len oveľa pomalšie, verš po verši. Predstav si anjela – silného, ale láskavého, nadšeného, ale pokojného. Predstav si, ako čaká na Máriino áno. Teraz si predstav Máriu, dôverujúcu, ale znepokojenú, pretože sa snaží pochopiť, čo sa to deje. Nikto ju vopred neupozornil. Aké jednoduché by bolo otáľať s odpoveďou. Ako ľahko by mohla povedať: „Prosím, nájdi si niekoho iného.“ Aké ťažké muselo pre ňu byť zriecť sa celého svojho života na anjelovo požiadanie! Stráv chvíľu pri týchto myšlienkach a potom sleduj, aké nové myšlienky ti schádzajú na um. Dôveruj, že Duch Svätý požehná tvoju snahu.
Určite si odteraz budeš Pannu Máriu väčšmi vážiť. Možno sa zväčší aj tvoja viera. Alebo si väčšmi uvedomíš, aká veľká bola Božia láska, ktorá stála za týmto plánom. Možno dokonca povieš ako Panna Mária: „Pane, aj ja chcem plniť tvoju vôľu.“
Len malé upozornenie: Možno sa ti nebude dať sústrediť. Možno ti po celý čas rozjímania nezídu na um žiadne nové myšlienky. Možno ani nič nebudeš cítiť a budeš z toho trochu znechutený. No netráp sa tým. Roztržitosť v modlitbe občas postretne každého. Ale ak deň čo deň vytrváš, budeš odmenený. Pamätaj, Boh chce, aby si ho našiel. Chce k tebe hovoriť. Možno len potrebuješ trochu viac času a praxe, aby si si zvykol počúvať jeho hlas.

  

 

 

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt