číslo 1,  ročník 19, jan-feb 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

„Buďte svätí, ako som ja svätý“
Šťastný nový rok! Už roky si na Nový rok zvyknem chvíľku času vyhradiť na obzretie sa za uplynulým rokom. Sám seba sa vtedy pýtam, či žijem takým spôsobom, ktorý mi pomáha naplniť môj hlavný životný cieľ – rast vo svätosti. Potom si stanovím ciele na nový rok.
Svätosť je spôsob života. Je to túžba páčiť sa Bohu spôsobom svojho myslenia a konania. Je to rozhodné úsilie nechať sa oddeliť pre Pána a jeho zámery.
Tento mesiac vás chcem pozvať na chvíľku cúvnuť od svojho každodenného života a opýtať sa: „Akým človekom sa stávam? Stávam sa takým človekom, akým chcem byť?“ Keď si kladieme túto otázku, dosť často prichádzame na to, že niektoré naše spôsoby konania sa nezhodujú s tým, kým chceme byť. Preto je užitočné stanoviť si reálne, ale zároveň náročné ciele, ktoré nám pomôžu viac sa pripodobniť Ježišovi – čiže sa stať svätejšími a pohotovejšími k službe.
Verím, že články tohto čísla vám pomôžu prehodnotiť svoj život a povzbudia vás stanoviť si ciele, vďaka ktorým sa rok 2018 pre vás i vaše rodiny stane rokom milosti a požehnania.

Dvaja svedkovia svätosti
Rád by som s úctou spomenul dvoch ľudí, ktorí zohrali veľkú úlohu v mojom živote i v poslaní tohto časopisu. Otec Francis Martin, ktorý odišiel do večnosti minulý rok v auguste, mal na mňa taký vplyv – duchovný aj intelektuálny – ako málokto. Bol uznávaný biblista a jeden z vedúcich predstaviteľov Katolíckej charizmatickej obnovy. Mnohí ho mali veľmi radi. Dlhé roky sme spolu, bok po boku, pracovali na rôznych projektoch. Práve na neho som sa obrátil s prosbou o radu, keď som uvažoval nad založením katolíckeho časopisu. Vlastne práve otec Francis vymyslel názov Slovo medzi nami!
Rád by som si s úctou spomenul aj Toma DiIenna. Tom koncom sedemdesiatych rokov pracoval vo vedení spoločnosti IBM. V tom čase sa ho však Pán hlboko dotkol a od tej chvíle sa jeho život zmenil. O pár rokov neskôr som sa Toma opýtal, či by sme spoločne nezačali vydávať časopis. Varoval som ho, že to preňho bude znamenať oveľa nižší plat, žiadne zamestnanecké výhody ani záruky dlhodobého úspechu. Na moje prekvapenie však túto ponuku prijal! V priebehu rokov Tom veľmi prispel k rozvoju časopisu. Roky mi on i jeho žena Marta boli dobrými priateľmi v Pánovi. V októbri minulého roku Tom prehral svoj posledný boj s Parkinsonovou chorobou. Tom bol pre mňa vždy povzbudením.

Otec Francis a Tom sa tiež oddelili pre Pána – svojou túžbou pripodobniť sa Ježišovi, ako aj svojou ochotou slúžiť mu. Dokážem si predstaviť, ako im Ježiš hovorí: „Správne, dobrí a verní sluhovia“ (porov. Mt 25, 21). A som si istý, že za to, ako naplnili povolanie k svätosti, budú bohato odmenení.

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt