číslo 1,  ročník 19, jan-feb 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Dá sa Bohu povedať „nie“?
Boh mi pomohol vyslobodiť sa zo závislosti od počítačovej hry
Wesley Falcao


 

V roku 2014 som žil v newyorskom Brooklyne. Celé noci som trávil pri populárnej videohre, na ktorú boli pripojení mnohí hráči. V hre Counter Strike: Global Offensive, známej pod skratkou CS GO, sa hráči snažia navzájom vystrieľať. Zvykol som si hrať túto hru v rokoch po skončení univerzity, keď ma môj kamarát Hunter (prezývka z hry CS GO) pozval, aby som si s ním a s jeho priateľmi z Kalifornie zahral cez internet.
Keďže sme sa nachádzali v rôznych časových pásmach, začínali sme hrať o jedenástej večer, v čase, keď som už mal ísť do postele. Dlhé hodiny hrania už čoskoro začali narúšať môj spánkový cyklus, moju pravidelnú rannú modlitbu, ba dokonca aj moju účasť na nedeľných svätých omšiach. A keď som predsa prišiel do kostola, ešte väčšmi som cítil prázdnotu a zbytočnosť svojho hrania.
Hoci som hral ďalej, aj tak mi občas um zišli niektoré úryvky z Písma. Zvlášť mi utkvel v srdci jeden citát: „,Márnosť nad márnosť‘, hovorí Kazateľ, ,všetko je márnosť‘“ (Kaz 1, 2). Vedel som, že táto hra prevzala v mojom živote miesto, ktoré patrilo jedine Bohu. No práve preto, že som v tej hre bol dobrý, mal som pocit, že som úspešný, a tak som nebol pripravený vzdať sa jej.

„Daj mi ešte mesiac“
Problém spočíval v tom, že som mal na dosah umiestnenie v rebríčku najlepších hráčov – čo bolo medzi mojimi priateľmi z CS GO niečo ako čestné vyznamenanie. Rebríček v tejto hre sa vytvára na základe kombinácie zručnosti a dosiahnutých cieľov. Tie sa obyčajne zvyšujú úmerne s množstvom času stráveným pri hre. Ak napríklad nejaký hráč prestane na mesiac hrať, veľmi dlho sa musí znova dostávať do formy. To ho podnecuje k tomu, aby odohral čo najväčší počet hier, a tak vylepšil svoje schopnosti aj postavenie v rebríčku. Práve pre toto som nechcel – napriek výčitkám svedomia – prestať hrať.
V septembri 2014 som túto hru intenzívne hral už päť mesiacov. Vedel som, že mi narúša život, ale vždy, keď som už uvažoval o tom, že prestanem, dostal som sa na dosah elitného rebríčka. A tak som pokračoval. Koncom mesiaca som šiel na duchovnú obnovu, na ktorú som chodieval niekoľko rokov po sebe. Pri odchode do centra, kde sa mala táto obnova konať, som Bohu povedal: „Daj mi ešte mesiac, aby som sa dostal do elitného rebríčka. Potom sa k tebe vrátim.“ Táto hra ma lákala a zároveň držala vo svojom dusivom zovretí, no na to, aby som na tom niečo zmenil, som nemal dostatočne silnú vôľu.

Urči jasnú hranicu
Na obnove ma zaradili do skupiny, ktorá dostala označenie K. Jeden priateľ z tejto skupiny sa ma opýtal, čo sa v mojom živote deje. Spontánne som mu povedal o tom, že momentálne veľa hrám CS GO. Nespomenul som mu, že mám preto výčitky svedomia, ktoré ma pobádajú, aby som s tým prestal. Zamlčal som aj to, že čím viac hrám, tým som sebeckejší a nervóznejší. Nepovedal som ani to, ako toto hranie narúša môj každodenný rozvrh práce a izoluje ma od katolíkov v mojom veku, ktorí na mňa mali v mojom živote veľmi pozitívny vplyv.
Počas obednej prestávky sa ma ktosi iný opýtal, v akej som skupine. Povedal som, že K, čo mu pripomenulo Knihu Kazateľ. Zo žartu povedal: „Skupina K ako Kazateľ! ,Márnosť nad márnosť; všetko je márnosť!‘“ Ja som sa len uškrnul; vedel som však, že Boh sa snaží upútať moju pozornosť.
Keď som sa potom modlil, cítil som, že Ježiš chce, aby som to oľutoval a konal pokánie. Zároveň som však cítil, že ma aj tak vždy miloval. Ako som tam tak sedel, vnímal som, akoby mi hovoril: „Ďakujem, že si sem prišiel.“ Dojalo ma, že Boh ďakuje mne, a moje srdce sa ešte väčšmi otvorilo.
„Urči jasnú hranicu a neprekračuj ju,“ povedal mi Pán potichu. „Zanechaj všetko, k čomu lipneš – akýkoľvek hriech, akúkoľvek pripútanosť –, a konaj pokánie.“ V tom okamihu som sa musel rozhodnúť. Vzal som si do ruky Bibliu a začal som Bohu vylievať svoje srdce.

Povedať „áno“ Ježišovi
Bože, ty vieš, ako mám tú hru rád. Povedal som ti, že prestanem, ak do konca októbra nedosiahnem elitný rebríček. To by som sa však len ďalší mesiac zháňal za niečím, čo je márnosť. Okrem toho, ani neviem, či by som potom dokázal prestať.
Cítil som na sebe ťažobu. Dúfal som, že ma Boh nepožiada, aby som s hraním prestal. Ale on to urobil. Vedel, že ma to bude bolieť, ale ešte viac bolesti by mi spôsobilo to, keby som naďalej hovoril „áno“ niečomu, čo ničilo môj vzťah s ním. Dal mi novú šancu povedať namiesto toho „áno“ jemu.
V Písme som si prečítal slová svätého Pavla, ktoré hovorili, aby som „toto dielo aj dokončil“ (porov. 2 Kor 8, 6). Potom som si spomenul na jedno video na Youtube o človekovi, ktorý sa obrátil a vstúpil do Katolíckej cirkvi. Ten človek povedal: „Ako by som sa mohol pozerať na Ježiša visiaceho na kríži a povedať mu ,nie‘?“ Zatvoril som si oči a v tom momente zo mňa úplne zmizla túžba hrať CS GO. Vtedy sa zmenila aj moja modlitba.
Pane Ježišu, ak to odo mňa naozaj žiadaš, hovorím „áno“. Ty si za mňa zomrel a ja nechcem, aby niečo rušilo môj vzťah s tebou. Odovzdávam sa ti. Prosím, prijmi odo mňa túto obetu. Pane, milujem ťa.

Nový hlad po Bohu
Na Božiu výzvu z obnovy som dokázal odpovedať tým, že som prestal hrať. Bolo ťažké odísť zo skupiny ľudí, s ktorými som sa spriatelil, ale Duch Svätý mi dal dosť odvahy na to, aby som im povedal, že mi Boh hovorí, aby som prestal hrať. Jeden z nich mi na to zo žartu odpovedal: „A mne Boh hovorí, že by si mal hrať ďalej!“ Ja som však v srdci vedel, že vo svojom rozhodnutí musím pevne vytrvať.
Celá táto skúsenosť ma naučila, že Boh je skutočne „žiarlivý“ Boh (Ex 20, 5) – ten, ktorý nenávidí pohľad na to, že sa jeho deti uspokojujú menšími radosťami, než je on sám. Počas obnovy som si uvedomil, že som Bohu – počas nocí, keď som hral – chýbal. Myslím, že práve preto mi poďakoval za to, že som na obnovu prišiel.
S veľkou radosťou dnes môžem povedať, že môj nepokoj nahradila pevná dôvera v to, že Boh ma miluje. Taktiež som vo svojom srdci objavil nové túžby. Namiesto prahnutia po úspechu v počítačovej hre teraz opäť túžim po tom, aby som trávil čas s Pánom a nechával ho pôsobiť vo svojom živote. A to mi prináša radosť a pokoj. Stručne povedané, urobil som skvelý obchod!

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt