číslo 2,  ročník 19, pôst 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Poď na púšť
Všimli ste si, ako rýchlo berieme veci do vlastných rúk, keď ide všetko podľa plánu, no ako rýchlo, ba priam inštinktívne sa obraciame na Boha, keď sa dostaneme do nejakej krízy? My ľudia sa takto správame veľmi často.
Byť štyridsať dní stratený na púšti bez možnosti úniku – myslím, že to by sa dalo nazvať krízou. Musieť prežiť bez moderných výdobytkov a vecí: áut, obchodov s potravinami, klimatizácie či mobilu. Človek by si musel podeliť jedlo a vodu na nejaké dávky, aby mu vydržala na celý čas. Okrem toho by naňho každý deň neprestajne pražilo slnko. Človek v takej situácii by na tom bol naozaj biedne. Za takých okolností by bolo čudné, keby sa neobrátil na Boha a nepožiadal ho o pomoc.
A práve preto v Cirkvi existuje Pôstne obdobie. Počas neho odstupujeme trochu od svojich bežných aktivít a snažíme sa tráviť viac času s Ježišom. Taktiež sa trochu zriekame svojho pohodlia, aby sme intenzívnejšie vnímali, že sa máme k Bohu obracať s prosbou o pomoc.
Nedostatok a sebazaprenie sú dôležitým bodom Pôstneho obdobia. Skúsenosť nás učí, že Bohu nedávame veľa priestoru, keď sme príliš zaneprázdnení alebo príliš spokojní. Sebazapieranie nám teda pomáha vytvoriť pre Pána priestor, aby mohol vstúpiť hlbšie do nášho srdca.

Vyprázdnený a vyvýšený
V Liste Filipanom čítame, že Ježiš sa „zriekol seba samého“ (2, 7). Grécky originál doslova hovorí, že sa „vyprázdnil“. Ježiš sa zriekol slávy. Dokonca sa pri svojej smrti na kríži zriekol aj seba samého a svojho ľudského života. Boh Ježiša za jeho poníženie a zrieknutie nesmierne oslávil. Vyvýšil Ježiša nad všetko – pre to, ako sa rozhodol žiť.
To isté sa môže stať aj nám, keď sa „vyprázdnime“, aby sme urobili priestor Ježišovi. Priblížime sa väčšmi k Bohu. Budeme radostnejší a pokojnejší. Sám Ježiš prisľúbil: „Kto sa ponižuje, bude povýšený“ (Mt 23, 12).
Samozrejme, nechcem tým teraz povedať, že sa všetci máme na štyridsať dní odobrať na púšť. Hovorím len, že počas nasledujúcich štyridsiatich dní by sme si mali vo svojom vnútri vzbudiť hlad po Bohu. Súčasťou tohto úsilia môže byť aj rozhodnutie jesť menej jedla alebo menej pozerať televíziu. Môže to znamenať aj zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho službe chudobným, väzňom alebo starším ľuďom.
Nech sa už počas tohto Pôstneho obdobia rozhodneš robiť čokoľvek, pamätaj, že toto obdobie nie je len o „vyprázdňovaní“ svojho ja, ale aj o jeho napĺňaní vecami, ktoré nás privedú bližšie k Bohu: modlitbou a čítaním Písma, meditáciou a rozjímaním, svätou omšou a spoveďou či čímkoľvek iným, čo nám pomôže otvoriť sa väčšmi Božej milosti.
Toto pôstne číslo Slova medzi nami bude na celom svete čítať viac než milión ľudí. Všetkých vás chcem poprosiť, aby sme sa vydali na púšť – tým, že sa rozhodneme modliť, postiť a dávať almužny. Najbližších štyridsať dní odložme bokom svoje pohodlie a nezávislosť a priblížme sa k Pánovi. Modlím sa, aby vám články a rozjímania v tomto časopise pomohli čo najlepšie prežiť toto výnimočné obdobie liturgického roka.
Nech Boh počas tohto Pôstneho obdobia žehná vás i všetkých vašich drahých!

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt