číslo 2,  ročník 19, pôst 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

To, čo je hore, vnútri a von
Základný plán Pôstneho obdobia


 

Čoho sa zrieknem tento rok?

Všetci dobre poznáme podobné otázky. Myslíme na ne počas dní okolo Popolcovej stredy. „Čoho by som sa mal zrieknuť? Čoho sa môžem zrieknuť? Stačí to? Nie je to už priveľa?“ Všetky tieto otázky sú, samozrejme, na mieste; často však zostávame len pri nich a zabúdame sa pýtať: „Prečo sa zriekam týchto vecí?“
V pôstnom čísle Slova medzi nami sa chceme pozrieť na skutky, ktoré už tradične patria k Pôstnemu obdobiu. Sú to: modlitba, pôst a almužna. Tento článok predkladá akýsi základný plán Pôstneho obdobia. Ďalší článok bude venovaný téme modlitby, pričom sa bude zameriavať zvlášť na modlitbu príhovoru. Tretí článok bude venovaný pôstu. V ňom sa budeme zaoberať tým, ako nám pôst môže pomôcť vyzliecť si „starého človeka“ a v Kristovi si obliecť „nového človeka“. V poslednom článku, ktorý je venovaný dávaniu almužien, nebudeme rozoberať konkrétne detaily a spôsoby pomoci núdznym, ale skôr sa zameriame na veľkodušnosť a súcit.

Tri kľúče k rastu
Aby sme týmto trom témam takpovediac pripravili pôdu, vráťme sa teraz trochu späť a pozrime sa na celú filozofiu duchovného rastu. Jednoducho povedané, Cirkev vždy žiadala, aby sme venovali pozornosť trom zvláštnym oblastiam svojho života: tomu, čo je hore, tomu, čo je vo vnútri, a tomu, čo je von.
To, čo je hore, súvisí s naším vzťahom s Ježišom. Táto oblasť pozostáva z našej vernosti modlitbe, čítaniu Písma, prijímaniu Eucharistie, konaniu pokánia za svoje hriechy a aj z nášho dennodenného úsilia byť pri Pánovi čo najbližšie.
To, čo je vnútri, súvisí so stavom nášho srdca. Písmo často opisuje naše vnútro ako miesto, na ktorom sa zvádza boj, ako hovorí svätý Pavol, medzi „starým“ a „novým človekom“ (Ef 4, 22 – 24). Vo svojom vnútri hovoríme „áno“ novému človeku, keď si osvojujeme čnosti – lásku, láskavosť, starostlivosť, odpustenie, súcit. A vo svojom vnútri hovoríme aj „nie“ hriechom a chybám – hnevu, náladovosti, nenávisti, zlobe a lži.
To, čo je von, súvisí s tým, ako sa staráme o svet okolo seba. Zameriava sa na naše vzťahy s priateľmi a milovanými a tiež na náš vzťah k chudobným, trpiacim a núdznym. V tomto článku sa sústredíme na evanjelizáciu a na starostlivosť o núdznych.
Tieto tri oblasti v praxi, samozrejme, nemožno od seba oddeliť a rozlíšiť tak jasne, ako sme to práve urobili my. No takéto rozlíšenie môže byť užitočné, keďže s jeho pomocou môžeme preskúmať, či venujeme pozornosť rôznym spôsobom, akými v nás Boh koná – a akými ho môžeme hľadať. Keď sa nám podarí hlbšie spoznať tieto rozličné oblasti, budeme sa môcť viac priblížiť k Ježišovi, dokážeme si väčšmi uvedomovať svoje správanie a viac si všímať potreby tých, ktorí v živote nemali toľko šťastia ako my.

Otázky na premýšľanie
Skúmame a kontrolujeme všetko možné – svoje zdravie, rozpočet, hmotnosť –, pretože si chceme byť istí, že všetky tieto veci sa hýbu tým správnym smerom. Preskúmajme teda aj stav svojho duchovného života. Pozrime sa na každú z týchto oblastí – na to, čo je hore, vo vnútri a von – a spýtajme sa seba samých, ako sa nám v nich darí.
V súvislosti s tým, čo je hore, sa môžeme pýtať: „Mohol by som si počas tohto Pôstneho obdobia vyhradiť na modlitbu alebo svätú omšu viac času ako zvyčajne? Čo keby som sa pri každej modlitbe zameral na stíšenie srdca a snažil sa vnímať Božiu lásku?“
V súvislostí s tým, čo je vnútri, sa môžeme pýtať: „Čo keby som sa dnes rozhodol vyhrať boj vo svojej mysli? Alebo azda opäť dovolím svojmu starému ja vtiahnuť ma do hriechu? Budem sa dnes snažiť ľuďom odpúšťať, alebo sa nechám premôcť zatrpknutosťou?“
V súvislostí s tým, čo je von, sa môžeme pýtať: „Mohol by som byť dnes aspoň trochu láskavejší? Čo keby som sa dnes pokúsil svojím správaním väčšmi podobať na Ježiša – napríklad skutkami lásky a povzbudzovaním a podporovaním svojich bratov a sestier?“
Pri čítaní nasledujúcich článkov maj na mysli tieto otázky. Pomôcť ti môže aj spytovanie svedomia, ktoré nájdeš pred meditáciami.
Na prahu tohto Pôstneho obdobia teda prosme Pána, aby nás naplnil svojou láskou (to, čo je hore). Prosme ho, aby v našom živote zapečatil všetko dobré a dal nám milosť odporovať hriechu (to, čo je vnútri). A prosme ho, aby nám dal srdce otvorené pre núdznych, také, ktoré sa bude podobať Ježišovmu srdcu a bude počuť nárek chudobných (to, čo je von).

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt