číslo 2,  ročník 19, pôst 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Uzdravím tvoje rany
Spytovanie svedomia na Pôstne obdobie


 

Sviatosť uzdravenia
Keď niekedy premýšľame nad sviatosťou zmierenia, môžeme pocítiť strach. Predstavujeme si totiž, ako svoje hriechy vyznávame kňazovi. Bojíme sa, že by nám mohol povedať niečo prísne a tvrdé – že by nám mohol povedať slová, ktoré by len prehĺbili náš pocit viny. Bojíme sa, že nám Boh možno ani neodpustí. A často zabúdame na to, že svätá spoveď je sviatosťou „uzdravenia“ a odpustenia (porov. KKC 1421). Inými slovami, svätá spoveď má moc zmeniť nás, nielen sprostredkovať nám odpustenie.
Mysli na toto prisľúbenie uzdravenia počas prípravy na svätú spoveď, na ktorú pôjdeš počas Pôstneho obdobia. Ver, že Boh chce zaceliť tvoje rany. Veľmi ťa miluje a chce ti pomôcť žiť radostnejší a pokojnejší život.
Pri spytovaní svedomia ti môžu pomôcť nasledujúce otázky. V súlade s článkami tohto čísla časopisu sa zameriavajú na tri stránky duchovného života: na náš život s Bohom (to, čo je hore), na stav nášho srdca (to, čo je vo vnútri) a na naše vzťahy (to, čo je von). Nezameriavajú sa však na konkrétne veci; ich cieľom je skôr vyvolať v tebe vlastné otázky. Nejaký čas teda nad nimi uvažuj a vnímaj, kam ťa vedie Duch Svätý.
Hlavne však uver tomu, že Božie milosrdenstvo vždy víťazí nad naším hriechom. Jeho moc uzdraviť vždy víťazí nad naším pocitom viny.

Hore

  • Nedarí sa mi v nejakej oblasti oslavovať Pána? Držím sa niečoho, čo mu nechcem dať?
  • Slávim deň odpočinku tak, aby ma to privádzalo bližšie k Bohu? Ako by som si mohol tento deň ešte väčšmi vyhradiť pre neho a svojich blízkych?
  • Ako prejavujem úctu Pánovmu menu? Zvyknem pri bežnom rozhovore bezmyšlienkovito prisahať? Nadávam? Robím niečo, čo nepatrí k menu „kresťan“?

Vnútri

  • Prechovával som alebo prechovávam hnev voči nejakému človeku alebo skupine ľudí? Odpustil som človeku, ktorý ma nejako zranil? Alebo som mal pocit, že sa na neho hnevám oprávnene? Premýšľal som nad tým, ako by som sa mu pomstil?
  • Podľahol som šomraniu alebo nespokojnosti? Zvyknem druhých ľudí prísne súdiť alebo sa považujem za lepšieho? Snažím sa mať pokorné a vďačné srdce?
  • Dovolím, aby mi mysľou nekontrolovateľne vírili žiadostivé myšlienky, aj keď možno podľa nich nekonám?

Von

  • Naštrbil som nejaký vzťah necitlivými alebo urážlivými slovami? Poškodil som ohováraním povesť nejakého človeka alebo som sa snažil na úkor niekoho vylepšiť tú svoju?
  • Potrebujem požiadať niekoho o odpustenie? Odkladám to už dlho?
  • Bol som verný vo svojom životnom stave – či už manželskom, alebo slobodnom? Správal som sa necudne – či už sám, alebo s niekým iným?
  • Majú na mňa materiálne veci, ktoré vlastním, príliš veľký vplyv? Bol som štedrý – voči chudobným ľuďom aj voči svojim blízkym? Mám pocit, že som príliš zaneprázdnený, aby som dal druhým kúsok seba a svojho času?

Úkon kajúcnosti
Môj Bože, celým svojím srdcom ľutujem svoje hriechy. Tým, že som si vyvolil zlo a nekonal dobro, som zhrešil voči tebe, ktorého som mal nadovšetko milovať. Chcem s tvojou pomocou konať pokánie, už viac nehrešiť a vyhnúť sa všetkému, čo ma vedie k hriechu. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus za nás trpel a umrel. V jeho mene ťa prosím, Bože môj, zmiluj sa nado mnou.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt