číslo 2,  ročník 19, pôst 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Nachádzať Boha vo všetkých veciach
Svätý Ignác nám ukazuje cestu k duchovnej obnove


 

Svätý Ignác z Loyoly ľudí učil modliť sa tak, že im pomáhal uvedomiť si Božiu prítomnosť v ich každodennom živote. Bol presvedčený, že ak si uvedomíme prítomnosť Boha, budeme hlbšie zakusovať jeho lásku a intenzívnejšie vnímať, k čomu nás volá. Túto formu modlitby nazval denný exámen, hoci my ho voláme aj denné spytovanie svedomia. Aj ty si môžeš počas Pôstneho obdobia každé ráno či každý večer vyhradiť chvíľku času na túto modlitbu.

Môj každodenný exámen

  1. Uvedom si Božiu prítomnosť. Pozri sa spätne na udalosti uplynulého dňa a popros Ducha Svätého o pomoc. Ak si len matne či hmlisto pamätáš na to, čo sa stalo, popros ho o jasnosť a pochopenie.
  2. S vďačnosťou preskúmaj svoj deň. S postojom vďaky si v mysli prejdi celý deň. Zameraj sa na dary daného dňa. Zvláštnu pozornosť venuj ľuďom, ktorých si stretol. Všímaj si aj maličké detaily. Aké radosti a potešenia si dnes zažil?
  3. Všímaj si svoje emócie. Uvažuj nad pocitmi, ktoré si prežíval počas dňa, a skús v nich nájsť hnutia Ducha Svätého. Zapíš si zlyhania, ktoré si u seba postrehol, no predovšetkým sa snaž rozlíšiť, či ťa Boh nechce viesť prostredníctvom nejakej konkrétnej emócie. Ak si napríklad pocítil ľútosť nad trápením priateľa, môže to znamenať, že by si mu mal nejako pomôcť. Ak ťa niečo nudí alebo frustruje, môže to znamenať, že máš opätovne prehodnotiť, či sa tomu máš venovať aj naďalej.
  4. Vyber si jednu udalosť daného dňa a uvažuj nad ňou v modlitbe. Popros Ducha Svätého, aby ti ukázal konkrétny pocit, stretnutie alebo detail daného dňa. Nech ti už Boh vnukne čokoľvek, zameraj sa na to. Dovoľ svojmu srdcu spontánne reagovať – vďačnosťou, príhovorom, chválou alebo pokáním.
  5. Pozri sa na nasledujúci deň. Skús si predstaviť, čo ťa asi zajtra čaká a s čím môžeš mať problém. Modli sa a pros, aby si veril Pánovi a chápal dané udalosti. Nech cítiš vo svojom vnútri čokoľvek – strach, únavu, vzrušenie –, pozvi Boha k tomuto svojmu pocitu a požiadaj ho, aby bol s tebou a dal ti svoje svetlo.

Vezmi si, Pane, a prijmi
Svätý Ignác do svojich Duchovných cvičení zahrnul aj nasledujúcu modlitbu, ktorá mala ľuďom pomôcť rásť v láske k Bohu. V úvode k tejto modlitbe hovorí o nekonečnej Božej láske voči celému stvoreniu. Čo môže dať človek Bohu na oplátku za túto lásku? Odpovedá nasledujúcou modlitbou pomenovanou latinským slovom „suscipe“ („prijmi“).

Suscipe

Vezmi si, Pane, a prijmi celú moju slobodu,
moju pamäť, môj rozum a moju vôľu,
všetko, čo mám a čo vlastním.

Od teba som to prijal
a tebe to vraciam.

Všetko je tvoje; nalož s tým úplne podľa svojej vôle.
Daj mi len svoju milosť a lásku,
o to prosím a viac nežiadam.


S dovolením prevzaté zo stránky www.ignatianspirituality.com.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt