číslo 3,  ročník 19, Veľká noc 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Veľká noc – Oslava nádeje
Ak sa ma niekto spýta, čo je to Veľká noc, tak poviem, že je to nádej. Vysvetlím vám prečo. Ježiš v Matúšovom evanjeliu svojim apoštolom hovorí, že musí ísť do Jeruzalema, kde bude mnoho trpieť, kde ho zabijú a na tretí deň vstane z mŕtvych (porov. Mt 16, 21). O tejto nastávajúcej Ježišovej smrti nám vlastne rozprávajú všetky evanjeliá. Chcel za nás zomrieť, aby nás spasil; chcel za nás zomrieť, aby sme „nezahynuli“ (porov. Jn 3, 16 – 17). Takýto plán mal Boh po celý čas – poslať Ježiša, „Božieho Baránka, ktorý sníme hriechy sveta“ (porov. Jn 1, 29).
Čo to má však spoločné s Veľkou nocou a nádejou? Všetko. Veľká noc nám ukazuje, že aj my môžeme vstať – tak ako Ježiš vstal z mŕtvych (porov. Rim 6, 4). Veľká noc nám hovorí, v čo všetko môžeme dúfať: v odpustenie, oslobodenie od minulých zranení, v pomoc Ducha Svätého a predovšetkým v prísľub večného života!
Počas Veľkej noci nám Ježiš ukazuje, že nemusíme zostávať ponorení v tragédii Kalvárie. Ako povedal Ježiš: „Je dokonané“ (Jn 19, 30). On zvíťazil nad hriechom, satanom a smrťou a teraz nám všetkým hovorí: „Pokoj vám“ (Lk 24, 36).
Dúfať v Ježiša a jeho vzkriesenie neznamená priať si, že sa splní niečo, čo si želáme. Je to oveľa viac než to. Dôvera v Ježiša vychádza z viery: z viery a dôvery v Božie prisľúbenia zoči-voči neznámemu. Ježišovo vzkriesenie je našou „živou nádejou“, ktorá nám sľubuje „neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo“ (1 Pt 1, 3 – 4).

Nech sa vám srdce nevzrušuje
Je to zaujímavé. Čím som starší, tým častejšie mám pocit, že na mne leží ťarcha problémov sveta. Cítim čoraz väčšiu ťažobu zo všetkých vojen, chudoby, zneužívania, rozdelenia a násilia vo svete. Tak veľa Božích detí trpí. Toľkí ľudia sú osamelí, nešťastní alebo zúfalí.
Táto ťažoba ma však nadmieru neznepokojuje. Skôr ma pohýna k tomu, aby som podľa svojich možností čo najväčšmi prispel k náprave týchto vecí. Motivuje ma, aby som sa každý deň za tieto problémy modlil a prispel k ich riešeniu. No pobáda ma aj k tomu, aby som pamätal na Ježišove slová učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa“ (Jn 14, 1).
Uprostred všetkých týchto problémov – hoci niekedy sa môžu zdať priam zdrvujúce – viem, že Boh drží nad svetom svoju ruku. Vidím, že v mojom srdci pôsobí viera a nádej, lebo viem, že Ježiš, vzkriesený Pán, miluje každého z nás. Viem, že nás neopustí.
Toto v nás spôsobuje veľkonočná nádej: osviežuje nás. Napĺňa nás radosťou a pohýna nás k tomu, aby sme vyšli do sveta a podelili si sa o svoju nádej s ľuďmi vôkol nás.
Ježiš vstal! Vložme doňho svoju dôveru!

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt