číslo 3,  ročník 19, Veľká noc 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
koľkoráz sme znechutení, keď vidíme, čo sa deje vo svete, v našej krajine, ba aj v našom vlastnom živote! Akoby bola okolo nás len hustá temnota a na všetkých frontoch víťazilo zlo. Ježiš vedel, že sa tak budeme cítiť. Aj preto pred svojou smrťou učeníkom povedal: „Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť“ (Jn 16, 23).
Ako však môžeme mať radosť, keď vidíme toľko zla? Odpoveďou je nádej. Nádej nám už dnes prináša radosť a pokoj. Prečo by sme však mali mať nádej? A v čo máme vlastne dúfať? V šťastný koniec. V nebo, ktoré nám Ježiš vydobyl svojou smrťou. Veď od malička počúvame: „Koniec dobrý, všetko dobré.“ A ono to tak naozaj je!
Vďaka Ježišovi nás čaká nebo. Ak mu zostaneme verní, tak sa náš život môže skončiť len happyendom – šťastným koncom. Nám, ktorí milujeme Boha, ešte aj to zlé slúži „na dobré“ (Rim 8, 28).
Ale čo dovtedy? A podarí sa nám tam vôbec pri toľkom zle dôjsť? Ježiš vedel, akí sme slabí a aká nebezpečná je cesta, po ktorej kráčame, a tak nám dal ďalší dôvod na nádej: Ducha Svätého. S ním dokážeme prejsť po ceste do neba a zároveň tam so sebou vziať čo najviac ďalších ľudí.
Ježiš žije a dáva nám nádej na nebo a Ducha Svätého! Nádej na krásnu budúcnosť, ale aj radostnú prítomnosť. V mene celej redakcie Slova medzi nami vám želám Veľkú noc plnú nádeje v budúce nebo a prítomného Ducha!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

P. S.: Dostali sme do redakcie viacero kritických podnetov k novej grafickej úprave meditácií. K tejto zmene nás viedla jedine nutnosť dostať na rovnakú plochu dlhšie texty. Pôvodné texty v angličtine sme museli v poslednej dobe neraz dosť výrazne skracovať (niekedy až o 200 znakov). Ďakujeme za pochopenie.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt