číslo 3,  ročník 19, Veľká noc 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Uzdravená minulosť, sľubná budúcnosť
Veľká noc je predovšetkým o nádeji


 

Radostnú Veľkú noc! Dnes sa budú v kostoloch po celom svete zhromažďovať ľudia, aby si vypočuli starobylé ohlásenie Kristovho vzkriesenia. Je to deň krajší než všetky ostatné, pretože sa v ňom radujeme z Ježišovho vzkriesenia a z nášho oslobodenia od hriechu a smrti.
To je na Veľkej noci zaujímavé. Slávime niečo, čo sa stalo pred dvetisíc rokmi, ale neslávime to len ako dávnu historickú udalosť. Hovoríme: „Kristus žije,“ nielen: „Kristus vstal.“ Týmito slovami ohlasujeme skvelú správu, že vzkriesený Ježiš zachraňuje a oslobodzuje ľudí každý jeden deň. Oslavujeme tak aj jeho prisľúbenie, že bude s nami „po všetky dni, až do skončenia sveta“ (Mt 28, 20). A oslavujeme aj jeho prísľub, že opäť príde v sláve a vezme nás k sebe do neba. Veľká noc je teda zároveň oslavou minulých, prítomných aj budúcich vecí.
Tento rok sa v našom veľkonočnom čísle chceme sústrediť na dar nádeje – na dar zameraný na budúcnosť. Chceme pochopiť, prečo nám Ježišovo vzkriesenie dodáva takú veľkú nádej. Chceme sa zamerať na jeho prisľúbenia, jeho moc, jeho prítomnosť medzi nami a preskúmať ich, aby sme pochopili, že máme pred sebou sľubnú budúcnosť.

Minulá a budúca nádej
Pouvažuj nad tým, aké to je byť v beznádejnej situácii. Človek má vtedy pocit, že je v pasci. Akoby z neho niekto vysal všetku radosť. Cesta pred ním sa zdá temná a desivá a má strach urobiť čo i len pár krokov vpred.
Teraz porozmýšľaj nad tým, aké to je mať nádej. Budúcnosť vyzerá jasná a sľubná. Človek má chuť popasovať sa so všetkými prekážkami, ktoré sa mu postavia do cesty. Na svoju minulosť hľadí s vďakou – za dobré veci, ktoré prežil, ale aj za tie náročné, ktoré mu pomohli formovať sa.
Inými slovami, keď máme nádej, vidíme, ako dobre nás naša minulosť formovala. Lepšie chápeme, že Pán bol vtedy pri nás. Vidíme, že nás v dobrých časoch požehnával a v zlých niesol. Keď však nepociťujeme nádej, väčšmi sa zameriavame na negatívne aspekty svojej minulosti a strácame zo zreteľa Božiu vernosť a jeho prísľub, že bude stále s nami.

Príbeh nádeje
Jeden z najlepších obrazov takejto nádeje nachádzame v príbehu Ježišovho stretnutia s učeníkmi na ceste do Emáuz (Lk 24, 13 – 35). Ten príbeh všetci dobre poznáme. Vieme, ako sa Ježiš stretol s dvoma učeníkmi, keď na veľkonočnú nedeľu kráčali do Emáuz, a ako ho oni nespoznali. Pamätáme si, že učeníci boli smutní, pretože ľudia Ježiša ukrižovali a oni stratili nádej. Mysleli si, že to on je Mesiáš, ale teraz sa zdá, že to bol len ďalší horlivý učiteľ Zákona.
Po ceste im Ježiš vysvetlil, že to všetko bolo po celý čas súčasťou Božieho plánu a že Mesiáš mal zomrieť. Ukázal im, že Mojžiš a proroci poukazovali na tento plán a že Mesiáš mal aj vstať z mŕtvych. Ježišove slová boli také pôsobivé, že ho učeníci pozvali na večeru. A keď Ježiš lámal chlieb, otvorili sa im oči a oni spoznali, kto naozaj je. Užasnutí a vzrušení sa ponáhľali naspäť do Jeruzalema, aby to povedali Petrovi a ostatným.
Na spiatočnej ceste si učeníci uvedomili, že keď sa s nimi Ježiš rozprával, horeli im srdcia (porov. Lk 24, 32). Keď im minulosť vysvetlil iným spôsobom, opäť v nich vzplanula nádej. A táto nádej začala žiariť ešte jasnejšie, keď im ukázal, aké nádherné veci má Boh pre nich pripravené v budúcnosti. Tieto dobré správy postupne vytlačili ich smútok. V momente, keď Ježiš požehnával a lámal chlieb, boli už celkom obnovení. Boli pripravení opäť ho nasledovať.
Musíme si uvedomiť, že Ježiš týchto učeníkov na ceste nevyučoval. On im vracal nádej – tým, že uzdravoval ich spomienky. Pomohol im pozrieť sa na minulosť jeho očami. Ukázal im, ako starostlivo a trpezlivo Boh pracoval na tom, aby ich priviedol až sem. Odhalil im, že ich nádej a dôvera v neho napokon nebola márna. A tým, že im vysvetlil minulosť, oživil v nich aj nádej do budúcnosti.

Uzdravené spomienky, sľubná budúcnosť
Podobne ako emauzskí učeníci, aj my máme vo svojej minulosti udalosti, ktoré v nás zanechali pocit smútku, osamelosti alebo zrady. Spomienky na tieto udalosti môžu vrhať tieň aj na náš pohľad na budúcnosť. Niektoré tieto zranenia sú možno menšie alebo ich cítime len pár dní, no niektoré v nás môžu zostávať celé roky. No či už tieto minulé zranenia cítime len krátko tak ako emauzskí učeníci, alebo už veľmi dlho, tak či onak nás môžu ovplyvniť aj na veľmi dlhý čas po tom, čo sme ich utŕžili.
Príbeh emauzských učeníkov nám ukazuje, že Ježiš nám s našou minulosťou môže pomôcť – bez ohľadu na to, aká pochmúrna sa nám môže zdať. Môže sa vydať na cestu spolu s nami a počúvať nás, keď mu budeme vylievať svoje srdce. Dokáže uzdraviť naše bolestivé spomienky a obnoviť našu nádej.
Ak chceš zakúsiť takéto uzdravenie, povedz Ježišovi o svojej minulosti a skúmaj ju spolu s ním. Zranil ťa niekto a ty si odvtedy bojazlivejší alebo úzkostlivejší? Možno si sa vinou nejakého zraneného vzťahu stal tvrdším alebo zatrpknutejším. Alebo si pre nejaké finančné alebo pracovné problémy bol na pokraji zrútenia. Nech už to bolo čokoľvek, čo najpresnejšie si túto udalosť opäť prehraj vo svojej mysli. No nerob to sám. Predstav si, že Ježiš je tam spolu s tebou. Predstav si, že ťa berie za ruku, a potom mu rozprávaj o tom, čo ťa ranilo. Povedz mu, ako ťa to stále ovplyvňuje, a popros ho, aby z teba sňal tú bolesť.
Neboj sa ani dlhých páuz naplnených tichom. Zo všetkých síl sa len snaž zotrvávať v Pánovej prítomnosti. A dovoľ mu pomôcť ti. Ak vnímaš, že ti niečo hovorí alebo niečo robí, zapíš si to. Možno ťa chytá okolo pliec a priťahuje si ťa bližšie k sebe. Možno ti ukazuje, že v danej situácii bol s tebou, cítil tvoju bolesť a prihováral sa za teba u Otca. Alebo ti možno pomáha odpustiť človekovi, ktorý ťa zranil.
A netráp sa ani vtedy, ak sa hneď nebudeš cítiť lepšie. Niekedy nám chvíľu trvá, kým dostatočne otvoríme svoje srdce Ježišovi a dovolíme mu doň vstúpiť. Ak si myslíš, že by ti takáto modlitba mohla pomôcť, zaraď ju do svojej pravidelnej modlitby. Postupom času bolesť z minulosti začne slabnúť a začne ti byť na srdci ľahšie. Začneš vidieť, že máš stále prečo dúfať a mať nádej – pretože Ježiš, vzkriesený Pán, je s tebou a nikdy ťa neopustí.

Veľká noc je naša nádej
Veľká noc je predovšetkým o nádeji. Posolstvom Veľkej noci nie je len to, že Ježie zomrel na kríži a potom sa vrátil do neba. On premohol hriech a potom sa vrátil k nám. Zjavením Petrovi, Márii Magdaléne, emauzským učeníkom a mnohým ďalším nám dokázal, že sa stále zaujíma o náš život a zasahuje doň. Ukázal nám, že nás chce stále uzdravovať a pomáhať nám nasledovať ho. Zjavil nám, že má pre nás pripravenú skvelú budúcnosť, v ktorú môžeme dúfať.
Ktokoľvek z nás sa môže ľahko ocitnúť na svojej ceste do Emáuz – občas aj celkom nečakane. No to, že si na tejto ceste, ešte neznamená, že na nej musíš aj zostať! Obráť sa na Ježiša a popros ho, aby ti pomohol. Všimni si znamenia nádeje vôkol seba. Stráv s ním niekoľko minút tak, ako sme opísali vyššie. Skús sa zamerať na niečo zo svojej minulosti – veľké alebo malé – a porozprávaj mu o tom. Skús to urobiť počas tohto Veľkonočného obdobia viackrát a všímaj si, či nepociťuješ viac pokoja, nádeje a ľahkosti srdca.
Svätý Otec František počas svojej prvej Veľkonočnej vigílie v úrade pápeža povedal: „Pamätanie na to, čo Boh pre mňa urobil a naďalej robí... pamätanie na cestu, ktorú sme prešli – to otvára naše srdcia nádeji na budúcnosť“ (Homília z Veľkonočnej vigílie, 30. marca 2013). Pamätaj na minulosť. Všímaj si v nej Božiu ruku. Obzri sa späť na cestu, ktorú si prešiel, a popros Ježiša, aby z nej vybral tŕň bolestných spomienok. Čím častejšie to budeme robiť, tým väčšia bude naša nádej do budúcnosti.

Slávna budúcnosť
Počas tohto Veľkonočného obdobia teda dovoľ Ježišovi prísť k tebe. Nech ti ukáže, že tvoja budúcnosť môže byť rovnako úžasná ako tá jeho. Dovoľ mu pomôcť ti popasovať sa s problémami, ktoré ti prináša život. Ver, že je s tebou na každom kroku tvojej cesty – tak ako bol na ceste učeníkov idúcich do Emáuz.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt