číslo 4,  ročník 19, máj 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Prijmite Ducha Svätého!
O Duchu Svätom napísali mnohí svätci nespočetné množstvo strán. Napríklad svätý Bazil jeden celý traktát venoval dokazovaniu toho, že Duch Svätý je naozaj treťou osobou Najsvätejšej Trojice. Svätý Ján Vianney zas neustále hovoril o tom, ako môžeme zakusovať moc Ducha Svätého vo svojom živote.
Spomedzi našich súčasníkov o Duchu Svätom napísal celú encykliku svätý Ján Pavol II. V nej okrem iného napísal: „V našich časoch nás teda... viera Cirkvi znovu vyzýva priblížiť sa k Duchu Svätému – Oživovateľovi“ (Dominum et Vivificantem 2). Ďalej hovorí, že Duch Svätý „berie od Krista a odovzdáva všetkým“. On „ukazuje, čo je hriech, s tým cieľom, aby znovu nastolil dobro v človekovi, aby ,obnovil tvárnosť zeme‘. Očisťuje, lieči, mení vnútornú vyprahnutosť duše... ,Ohýna, čo je stŕpnuté‘, ,zohrieva, čo je skrehnuté‘, ,napráva, čo zblúdilo‘ z cesty spásy“ (67).
Toto je ten Duch, ktorého nám Ježiš sľúbil poslať. Toto je ten, o ktorom povedal: „Vy budete pokrstení Duchom Svätým“ a „zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami“ (Sk 1, 5. 8).
Tento krst Duchom a táto moc, o ktorých hovorí Ježiš, sa v Písme opisujú ako naplnenie (porov. Ef 5, 18). Pápež František ich nazýva „živou a účinnou prítomnosťou Boha v nás“ (Príhovor pri modlitbe Anjel Pána, 14. augusta 2016). A svätý Pavol vyjadril v podstate to isté, keď napísal, že Duch v našich srdciach rozlieva Božiu lásku (porov. Rim 5, 5).

Zakúsenie lásky
Všimol si si, že mnohé spomenuté citáty hovoria o Duchu Svätom ako o niekom, s kým možno mať skúsenosť? Samozrejme, potrebujeme pritom aj porozumieť učeniu Cirkvi o Duchu Svätom. Okrem toho však jeho lásku a milosť môžeme vo svojom vnútri zakúsiť aj hlbším spôsobom.
Mňa Duch naplnil pred štyridsiatimi siedmimi rokmi na jednom modlitbovom stretnutí. Živo si pamätám, ako sa to stalo: sedel som niekde v zadnej časti miestnosti, keď som si odrazu novým spôsobom uvedomil, že Ježiš zomrel za moje hriechy. Až do tej noci sa moja viera točila okolo mojej snahy byť dobrým a vyhnúť sa peklu. No v tú noc mi Duch otvoril oči a ukázal mi, že Ježiš nie je len kríž na stene a že neponúka len nejaký „spôsob života“. Pochopil som, že Ježiš je skutočnou osobou, ktorá má hlboko miluje, skutočnou osobou, ktorá ma chce spasiť. V tú noc som zakúsil jeho lásku a bola to tá najkrajšia chvíľa môjho života.
Verím, že toto číslo venované Duchu Svätému – teda tomu, ktorému Ježiš zveril úlohu otvoriť naše srdcia a ukázať nám, ako veľmi nás Boh miluje – budete čítať s radosťou. Modlím sa, aby vám Duch otvoril oči a ukázal vám „Pánovu slávu“, aby ste sa tak dokázali hlbšie „premieňať na taký istý obraz“ (2 Kor 3, 18) – čiže na obraz Ježiša Krista.

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt