číslo 4,  ročník 19, máj 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
osobne som prežil prvé vyliatie Ducha ešte ako mladý chlapec. Spolužiačka ma vtedy pozvala na ich modlitbové spoločenstvo. Pani, ktorá viedla modlitbu, sa modlila, aby sme „dokázali Duchu Svätému otvoriť dvere nášho srdca, ktoré majú kľučku len zvnútra.“ Veľmi som po tom túžil, no bol som priam zúfalý z toho, že neviem, čo robiť.
Netušil som, že kľúčom je práve to, že chcem; že kľúčom je moja veľká túžba po Duchu Svätom. V ten večer som šiel na autobusovú zastávku plný akejsi ľahkosti a radosti a vôbec som sa netrápil, či niekto počúva, ako si spievam: „Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou.“ Naplnil ma Duch Svätý.
Keď som pri písaní tohto úvodníka premýšľal, ako môžeme prijať Ducha Svätého, vynorila sa mi v mysli veta: S túžbou ma vzývaj a neklaď mi prekážky.
Neklaď mi prekážky. Predtým, ako som šiel na spomínané spoločenstvo, jedného spolužiaka, dobrého kresťana, som sa opýtal: „To by som asi mal ísť aj na spoveď, keď chcem prijať toho Ducha Svätého, čo?“ „Dobre by bolo,“ odpovedal mi, a tak som šiel. Keď teda chceme prijať Ducha Svätého, musíme odstrániť prekážky: hriechy, neodpustenie, strach a podobne.
S túžbou ma vzývaj. V knihe Exodus (14, 15) čítame, ako sa Boh Mojžiša pýta: „Čo voláš ku mne?“ No keď sa pozrieme späť, vidíme, že Mojžiš predtým Bohu nič nehovorí. Jeden z cirkevných otcov to komentuje takto: „Mojžiš síce nič nehovoril, no jeho túžba pred Bohom priam kričala.“ Ak teda Bohu niečo hovoríme, ale bez túžby, tak pred Bohom akoby mlčíme. Aj naša túžba by teda mala priam kričať pred Bohom – a prosiť o Ducha Svätého.
Tento Duch je už v nás, dostali sme pri ho pri sviatosti krstu a birmovania, dostávame ho pri každom prijímaní Eucharistie, ba aj pri každej inej sviatosti. Prečo ho teda niekedy nevnímame? Evanjelizátor Joseph Bill to prirovnal ku káve a kockám cukru: kocky cukru (Duch) sú už v káve (v nás), no kávu treba ešte zamiešať, aby zosladla.
S túžbou a bez prekážok teda vzývajme Ducha Svätého. On nás urobí sladkými pre Boha – čiže horlivými a svätými.

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

P. S.: Počas prípravy tohto čísla bol v Ríme vydaný dekrét o slávení spomienky Panny Márie, Matky Cirkvi, v pondelok po Zoslaní Ducha Svätého. Viac k tomu, si môžete prečítať tu.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt