číslo 5,  ročník 19, jún 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Odložiť starého a obliecť si nového človeka
Stvorenie je úžasné! Či už som na túre v lese, hľadím na záhrady obsypané krásnymi kvetmi alebo sledujem prácu včiel, vždy žasnem nad zázrakmi sveta prírody. Ako mohol Boh všetko toto vymyslieť? A žasnem ešte viac, keď si pomyslím na človeka. Len sa pozrite, ako fungujú ľudské ruky či nohy alebo ako pracuje spletitý systém nervových dráh v ľudskom mozgu či zložitý nervový alebo dýchací systém.
My ľudia sme naozaj úžasní a máme veľký potenciál konať dobro. Ako ľudstvo máme za sebou bohaté dejiny, v ktorých sme svoj potenciál často využili správne. No veľmi často sme napriek svojmu veľkému potenciálu urobili mnohé nesprávne a zlé rozhodnutia.
Svätý Pavol si tento rozpor uvedomoval. Vedel, že niektoré z našich rozhodnutí pochádzajú od „nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti“ (Ef 4, 24). Vedel však aj to, že niektoré naše rozhodnutia pochádzajú od „starého človeka“. Túto druhú časť nášho ja treba obnoviť, pretože sa ešte stále stavia proti Ježišovi (porov. Rim 6, 6). Tento rozpor Pavol popisuje ako boj. Preto nalieha na svojich čitateľov – a teda aj na nás –, aby sme na seba vzali „Božiu výzbroj“ a začali používať svoje dary – čiže vieru, spravodlivosť, pravdu a Božie slovo (porov. Ef 6, 10 – 17).
Slová o duchovnom boji môžu znieť trochu desivo. Mali by sme si však uvedomiť, že Duch Svätý nám chce v tomto boji pomôcť. Chce nám dať silu a naučiť nás, ako premôcť pohnútky starého človeka. S mocou Ducha Svätého v nás sa môžeme ubrániť pokušeniam diabla i zlozvykom a postojom vychádzajúcim zo starej časti nášho ja. Môžeme „odložiť starého človeka“ a každý deň si o čosi viac „obliecť nového človeka“ (Ef 4, 22. 24).

Milosť obnovy
Tento zápas vidím aj vo vlastnom živote. Vidím, akými rôznymi spôsobmi mi Duch Svätý pomáha voliť si dobro, ale vidím popritom aj to, ako ma „môj starý človek“ a diablove pokušenia dokážu ovplyvňovať a privádzať k páchaniu hriechov. Ale nevzdávam sa. Vidím totiž, že v priebehu uplynulých rokov sa môj spôsob zmýšľania a konania už trochu zmenil. Vidím, že Duch Svätý sa pripája k mojej túžbe byť Ježišovým učeníkom, „obnovuje moje zmýšľanie“, a tak mi pomáha „premeniť sa“ (porov. Rim 12, 2).
Aj vďaka tomu je evanjelium radostnou zvesťou. V našich srdciach a mysliach pracuje samotná Božia milosť. Boh nám dáva silu vzoprieť sa diablovi a vyzliecť si svojho starého človeka. A dáva nám aj Ducha, ktorý nás premení a obnoví, ak mu to dovolíme.
Dúfam, že pri čítaní tohto čísla o duchovnom boji si väčšmi uvedomíte boj, ktorý prebieha v nás i navôkol nás. Dúfam, že vás to povzbudí k tomu, aby ste si každý deň obliekali nového človeka. Stvorenie je úžasné. Ľudstvo je úžasné. Vy ste úžasní. Boli ste stvorení na to, aby ste boli takí ako Ježiš – aby ste odzrkadľovali jeho čistotu, dokonalosť a svätosť vo svete. Pripojme sa teda k Duchu Svätému a dajme sa do práce!

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt