číslo 5,  ročník 19, jún 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Misionári milosrdenstva u Svätého Otca


 

V polovici apríla sa štyria pátri redemptoristi vrátili z Ríma, kam pápež František pozval všetkých misionárov milosrdenstva na spoločné stretnutie. Jeden z nich, páter Michal Zamkovský, opísal a zhodnotil toto stretnutie takto:
„Stretnutie s pápežom je vždy veľká udalosť. Zvlášť, keď sme boli pápežom Františkom pozvaní ako misionári milosrdenstva preto, lebo sa chcel s nami stretnúť a povzbudiť nás. Na jeho pokyn nám Pápežská rada pre novú evanjelizáciu pripravila v Ríme od soboty 7. do stredy 11. apríla malé duchovné cvičenia. Už samotné stretnutie približne 600 misionárov z celého sveta (z toho 17 redemptoristov) bolo pre nás duchovným povzbudením. Mnohí sa už poznáme a vieme prehodiť pár slov v tom či onom jazyku. Počas týchto dní sme si vypočuli viaceré prednášky o našej službe, ale vrcholom bolo stretnutie s pápežom Františkom. Ten sa nám prihovoril trikrát a v utorok 10. apríla nám venoval skoro celé dopoludnie. Je vidieť, že táto služba misionárov milosrdenstva je pre neho veľmi dôležitá. Sám sa nazval prvým misionárom milosrdenstva a povedal nám, že vie o tom, aké ovocie naša služba prináša Cirkvi, preto sa rozhodol predlžiť naše účinkovanie až do odvolania. Tak pápež chce, aby dvere Božieho milosrdenstva a odpustenia boli aj cez tento znak otvorené pre všetkých ľudí na tejto zemi. Pápež František nám viackrát pripomenul, že nie sme lepší či výnimočnejší ako iní kňazi, ale máme v rukách veľký dar, ktorý máme niesť a ponúkať ľuďom. Nečakať, kým oni prídu k nám, ale hľadať ich tak, ako hľadal Ježiš stratenú ovečku.
Počas týchto dní v Ríme som viac prežíval to, čo povedal Ježiš Petrovi: ,A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov‘ (Lk 22, 32). To sa silno prežíva v prítomnosti pápeža. Sám priznáva, že je hriešnikom, ktorého Boh zachránil a zachraňuje, a preto tak zdôrazňuje silu Božieho milosrdenstva. Pápež František nás posiela do sveta ako prorokov Božieho milosrdenstva. To je veľká úloha a zodpovednosť, lebo stále sa ešte stretávame s prílišnou tvrdosťou a legalizmom.
A čo bolo pre každého z nás ozajstným prekvapením? To, že pápež František si našiel chvíľku pre každého z nás a podal nám ruku s nezabudnuteľným úsmevom. To sám Ježiš sa na mňa vtedy pozrel a daroval mi úsmev.
Modlite sa za nás, aby sme mohli byť skutočnými prorokmi Božieho milosrdenstva.“

Misionári milosrdenstva teda môžu naďalej udeľovať rozhrešenie aj z tých hriechov, na ktoré sa vzťahuje cirkevný trest, sňatie ktorého je inak vyhradené Apoštolskej stolici. Títo misionári tak môžu udeliť rozhrešenie aj v prípade nasledujúcich hriechov:

 • znesvätenie konsekrovaných eucharistických spôsobov odnesením a uchovávaním so svätokrádežným cieľom;
 • použitie fyzického násilia proti rímskemu veľkňazovi;
 • rozhrešenie spolupáchateľa v hriechu proti šiestemu prikázaniu;
 • priame porušenie spovedného tajomstva;
 • zaznamenávanie pomocou akéhokoľvek technického prostriedku slov spovedníka alebo kajúcnika pri sviatostnej spovedi (či už pravej alebo falošnej), alebo rozširovanie takéhoto záznamu pomocou spoločenských komunikačných prostriedkov.

Sú to naozaj veľké výsady. A zároveň sú tu na Slovensku ponukou odpustenia pre tých, ktorí žijú s pocitom veľkého bremena viny a strácajú nádej. Misionármi milosrdenstva pre Slovensko sú títo kňazi:

 • Michal Zamkovský, redemptorista, Podolínec,
 • Jozef Mihok, redemptorista, Radvaň,
 • Peter Hertel, redemptorista, Kostolná pri Trenčíne,
 • Felix Ján Tkáč, kapucín, Bratislava – Rača,
 • Jakubrafael Patay, kapucín, Žilina,
 • Andrej Mihály, františkán, Bratislava,
 • František Vladimír Olbert, františkán, Bratislava,
 • František Boldy, redemptorista, Svatá Hora – Příbram (aj pre Slovensko).

Títo vyslaní služobníci ponúkajú svoju službu ohlasovania Božieho milosrdenstva a vysluhovania sviatosti zmierenia farnostiam a všetkým veriacim.

  

 

 

 

Redemptoristi

Modlitbový denník 2019

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

Scott Hahn

Anjeli a svätí

 

Adam Szustak OP

Vrch prísľubov

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt