číslo 6,  ročník 19, júl-august 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Otvorte dvere Kristovi
Známy katolícky mysliteľ Gilbert Keith Chesterton raz poznamenal, že zvieratá sú spokojné s tým, aké sú. Vták si napríklad s vynaliezavosťou stavia hniezdo, no len čo je postavené, „je spokojný a plný spokojnosti nahlas spieva“. No človek je iný. Človek premýšľa nad dizajnom a štýlom. Vyberá spomedzi viacerých uspokojivých možností. A stále hľadá spôsob, ako by veci mohol ešte väčšmi vylepšiť.
Podľa Chestertona takéto odlíšenie ľudí od zvierat „väčšine z nás stačí“ (The Everlasting Man, Nekonečný Človek, 1, 1). No mnohým z nás to nestačí. Samozrejme, šťastie možno nájsť aj v tomto svete. Manželstvo, narodenie dieťaťa, naplňujúca práca, naučenie sa niečoho nového – toto všetko sú spôsoby, ktorými môžeme dosiahnuť šťastie.
No napriek všetkým týmto spôsobom a cestám k šťastiu stále túžime po niečom viac a pre túto túžbu zostávame nenaplnení. Cítime, že v živote musí byť ešte niečo viac. Ako vravieval svätý Augustín, niečo v našom vnútri nám hovorí, že naše srdce zostane nespokojné dovtedy, dokým nespočinie v Bohu.

Božsko-ľudská výmena
Pri Poslednej večeri povedal Ježiš svojim učeníkom, že Duch Svätý ich uvedie „do plnej pravdy... lebo z môjho vezme a zvestuje vám.“ Taktiež im prisľúbil, že keď sa tak stane, naplní ich radosť (porov. Jn 16, 13. 14. 22). Posolstvo týchto slov už ani nemôže byť jasnejšie: Boh sa nám chce zjavovať.
V tomto čísle sa chceme bližšie pozrieť práve na toto slovo – zjavenie. A chceme sa bližšie pozrieť aj na tri spôsoby, akými sa Boh zjavuje: skrze stvorenie, skrze Písmo a skrze posvätnú Tradíciu Cirkvi. Chceme si všimnúť, ako Ježiš klope na dvere našich sŕdc a žiada nás, aby sme viac otvorili svoje srdce jemu a jeho zjaveniu (porov. Zjv 3, 20).
Keď otvoríme dvere a pozveme Ježiša dovnútra, dôjde k tejto božskej výmene. Ježiš vezme naše chabé úsilie, našu slabú vieru, našu snahu o poslušnosť a vymení ju za šesťdesiat- alebo deväťdesiatnásobné požehnanie.
Sám som v živote zažil, že vždy, keď som Ježišovi otvoril dvere, on nanovo vzkriesil moju vieru. Tou ozaj radostnou zvesťou evanjelia je to, že keď si pre Ježiša vyhradím čas, môžem ho osobne a dôverne spoznať. Môžem sa tak upevniť v presvedčení o tom, kto som ako Božie dieťa. A to ma zasa povzbudzuje k väčšiemu úsiliu o dosiahnutie neba.
Som si istý, že v tomto nie som sám. Verím, že Duch Svätý chce otvoriť aj tvoje oči – či už si tým najsvätejším človekom na zemi, alebo tým najslabším členom farnosti.
Modlime sa teda, aby nám všetkým Duch Svätý dal „ducha múdrosti a zjavenia“. Modlime sa, aby boli osvietené oči nášho srdca, aby sme tak poznali, „aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, a aká nesmierne veľká je jeho moc“ (Ef 1, 18 – 19).

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt