číslo 6,  ročník 19, júl-august 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo na cestu


 

Milí naši čitatelia,
Boh sa nám prihovára, počujete? Áno, občas sa prihovára hlasom mocným ako hrmenie (porov. Jn 12, 28; Ž 29), no väčšinou Pán všetko robí – a teda aj hovorí – jemne, ba „lahodne“ (Múd 8, 1).

Čo sa tým myslí? To, že Boh sa nám prihovára nenásilne. Prihovára sa človeku tak jemne, že on môže tento hlas odmietnuť a nepočúvať ho. Ba ešte aj po tom, čo si ho vypočuje, môže si ho vysvetliť inak – ako obyčajnú zhodu okolností alebo napríklad aj ako hrmenie (porov. Jn 12, 29).
Tento jemný šum Božieho hlasu možno počuť všade. Dá sa započuť v stvorenstve a v prírode, ktorej hlas sa „rozlieha po celej zemi“ (Ž 19, 5). Možno ho zachytiť v slovách priateľa, ktorý nás má rád, i nepriateľa, ktorý nás nenávidí. Občas sa nám Boh môže prihovoriť aj priamo skrze vnuknutie Ducha Svätého. Mimoriadne jasne možno jeho hlas počuť pri čítaní Svätého písma, napísaného Božieho slova. No úplne najjasnejšie žiari vo vtelenom Božom Slove, Ježišovi Kristovi, a v jeho tajomnom tele, Cirkvi.
Ako ho však môžeme počuť? V prvom rade ho musíme chcieť počuť. Okrem toho sa však musíme stíšiť a počúvať. Trénovať zmysly duše. Nestačí len myslieť na to, že to urobíme; musíme to naozaj urobiť – vyhradiť si na to čas a neprestávať po prvých nezdaroch.

* * *

„Chybička se vloudila.“ V júnovom čísle sme omylom uviedli, že sviatok Matky ustavičnej pomoci je 26. júna. Správne má byť 27. júna. A v článku o misionároch milosrdenstva sme jedného vynechali – pátra Damiána Mariána Szulowského, kapucína pôsobiaceho v Bratislave.

* * *

V mene celej redakcie vám prajem požehnaný letný čas, plný oddychu s Pánom!

Lukáš Vaník, editor slovenského vydania

  

 

 

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

Peter Kreeft

Skôr ako odídem

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt