číslo 7,  ročník 19, september 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Slovo vydavateľa


 

Oživenie našej viery
Narodil som sa a vyrastal som ako katolík. Chodil som do katolíckych škôl. Nikdy som nevynechal svätú omšu. Skutočne som túžil ísť do neba. A, áno, prosil som aj Pannu Máriu o pomoc pri golfových turnajoch. No napriek tomu všetkému som nepoznal Ježiša. Iste, vedel som, že zomrel na kríži, ale nevnímal som jeho osobnú lásku ku mne. Myslím, že svoju vieru či životné krédo by som mohol definovať takto: Buď dobrý človek, rob, čo môžeš, a správaj sa dobre k ľudom.
Toto všetko sa zmenilo v roku 1971 na jednom modlitbovom stretnutí. Tam som zistil, kto je Ježiš a čo pre mňa urobil. Myslím, že mojej žene Felicii nebude prekážať, keď poviem, že to bola najkrajšia chvíľa môjho života.
Môžeme si všimnúť, že aj Peter, Pavol, Mária Magdaléna, mýtnik Zachej a mnohí ďalší ľudia prežili niečo podobné ako ja. Uvideli Ježiša a niečo v nich ožilo. Vďaka Božej milosti zistili, kto skutočne je tento muž, a ich život sa navždy zmenil.

Ospravodlivený, posvätený a oslávený
V tomto čísle Slova medzi nami chceme túto novú skúsenosť preskúmať na základe troch kľúčových pojmov svätého Pavla: ospravodlivenie, posvätenie a oslávenie. Ospravodlivenie je to, čo som objavil na tom prvom modlitbovom stretnutí. K posväteniu, čiže k rastu vo svätosti, dochádza po ospravodlivení. Posväcujeme sa, keď Ježiša prosíme o milosť zanechať svoje hriechy a zveľadiť svoje čnosti. Oslávenie je to, k čomu dôjde pri našom zmŕtvychvstaní – vtedy, keď budeme naplnení Božou slávou a oslobodení od každého hriechu a utrpenia.
Ako som povedal, môj život sa po spomínanom modlitbovom stretnutí navždy zmenil. Od tej chvíle sa chcem každý deň stávať podobnejším Ježišovi. Chcem sa posväcovať. Viem, že sa o to musím o usilovať, no viem aj to, že Boh na mňa vylieva svoju milosť vždy, keď sa modlím, prijímam sviatosti a slúžim ľuďom vôkol seba.
Každý deň sa zo všetkých síl snažím vložiť svoju nádej do Ježiša a jeho zmŕtvychvstania. Každý deň, keď sa zobudím, venujem mu prvé záchvevy svojho srdca. Ďakujem mu za to, čo pre mňa a pre nás všetkých spravil. Prosím ho, aby požehnal moju rodinu i deň, ktorý mám pred sebou. A potom vykročím do sveta a usilujem sa v ňom byť jeho učeníkom.
Samozrejme, že mám aj svoje slabé chvíľky, keď mi mysľou prebehne, že po smrti pôjdem do zeme a tam sa to skončí. No väčšinou pevne verím v nebo. Verím, že budem vzkriesený a že budem oslávený spolu s Pánom a bude to úžasné!

Prehĺb svoju vieru
Ospravodlivenie. Posvätenie. Oslávenie. Tieto tri pojmy mi nesmierne pomohli, keď som sa usiloval prísť bližšie k Ježišovi, a preto som svätému Pavlovi veľmi vďačný za to, že ich vysvetlil. Som si istý, že ak strávite nejaký čas uvažovaním nad týmto učením, prehĺbi sa vaša viera, plnšie zakúsite Božiu lásku a nadchnete sa pre život žitý pre Ježiša. Nech vás Boh žehná!

Joe Difato, vydavateľ
(joe@wau.org)

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt