číslo 7,  ročník 19, september 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

„Spoločne vyznávame...“
Katolíci a protestanti o ospravodlivení*


 

Dňa 31. októbra 1999 Rímskokatolícka cirkev a Luteránska svetová federácia vydali Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení. Toto vyhlásenie, ktoré bolo plodom desiatky rokov trvajúceho dialógu a modlitby, objasnilo učenie oboch týchto spoločenstiev tak, že sa ukázalo, ako veľa majú spoločného. Obe tieto spoločenstvá v ňom potvrdzujú „spoločné chápanie nášho ospravedlnenia Božou milosťou skrze vieru v Krista“ (5). Odvtedy toto vyhlásenie podpísali dve ďalšie spoločenstvá: v roku 2006 Svetová metodistická rada a v roku 2017 aj Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví.
Predkladáme pár kľúčových úryvkov z tohto vyhlásenia:

  • „Spoločne vyznávame: ,Jedine milosťou vo viere v Kristovo spasiteľné dielo a nie pre naše zásluhy nás Boh prijíma a dostávame Ducha Svätého, ktorý obnovuje naše srdcia, keď nám dáva schopnosť a vyzýva nás konať dobré skutky‘“ (15).
  • „Len skrze Krista sme ospravedlňovaní, keď vo viere prijímame túto spásu. Viera sama je Boží dar skrze Ducha Svätého, ktorý koná v slove a vo sviatostiach v spoločenstve veriacich“ (16).
  • „Spoločne vyznávame, že dobré skutky – kresťanský život vedený vo viere, v nádeji a láske – prichádzajú z ospravedlnenia a sú jeho ovocím... Keďže kresťania bojujú proti hriechu po celý život, tento dôsledok ospravedlnenia je pre nich súčasne záväzkom, ktorý majú plniť“ (37).

Tešme sa teda z Božieho diela obnovenia jednoty a modlime sa, aby sa postupom času rúcalo ešte viac múrov rozdelenia, až kým nebudú všetci kresťania schopní zhromaždiť sa ako jedna rodina okolo jedného Pánovho stola.

* Slovo ospravodlivenie nahradilo staršie označenie ospravedlnenie (ktoré zatiaľ zostáva aj v našom preklade Svätého písma), pretože presnejšie označuje to, čo pri ňom Boh robí: neospravedlňuje nás totiž, akoby sme nespravili nič zlé, ale robí spravodlivými nás, ktorí sme boli predtým hriešni.

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt