číslo 7,  ročník 19, september 2018 RSS Slova medzi nami Slovo medzi nami na facebooku
hlavná stránka     späť         
vrch1 clanok

 

Trochu kávy a veľa Ježiša
Ako a prečo vznikol program Svedčiť o Láske


 

Program Svedčiť o Láske vznikol v rámci rozhovoru pri jedálenskom stole v jednom dome v juhozápadnej Louisane. Jeho tvorcovia Ryan a Mary-Rose Verretovci videli, že niečo také je akútne potrebné. Stále prudko stúpala celková miera rozvodovosti a rozvodovosť katolíckych manželstiev bola len o málo nižšia ako národný priemer. Tradičné spôsoby prípravy už nestačili.
Mary-Rose a Ryan uvažovali, čo pomohlo ich manželstvu. Uvedomili si, že do predmanželskej prípravy treba zapojiť celé cirkevné spoločenstvo, najmä manželské páry.
„Domov rodiny je misionárskou stanicou farnosti,“ hovorí Ryan. „Domov je posvätným miestom.“ Po stretnutí so svojím farárom prijali náročnú úlohu: vytvoriť program, ktorý by spojil farský a rodinný život.
A to nebola jednoduchá úloha. Po večeroch začali písať knihu. Sadli si k tomu o deviatej večer po spoločnej rodinnej večeri a občas to potiahli aj do tretej rána. Mary-Rose hovorí, že dané obdobie im pomohlo prežiť „trocha kávy a veľa Ježiša“.
Kniha bola napísaná ako praktická príručka a ľudí okamžite oslovila. Obaja boli presvedčení, že najviac prispeli tým, že nechali priestor Duchu Svätému. Nesnažili sa vytvoriť dielo plné „hlbokej teológie, ale veľmi praktickej čnosti“.
Výsledný program bol najskôr použitý len v niekoľkých farnostiach. O tejto laickej iniciatíve čoskoro hovoril jeden kňaz ďalšiemu kňazovi a jeden pár ďalšiemu páru. Dnes sa program Svedčiť o Láske využíva v sedemdesiatich dvoch diecézach Spojených štátov amerických, Kanady, Austrálie a Filipín.
Ryan a Mary-Rose uvažujú o vybudovaní kancelárie pri ich dome, ktorá by slúžila tomuto programu. Zatiaľ však naďalej všetko riadia od jedálenského stola.
„Sme jedna domáca cirkev,“ hovorí Mary-Rose, „ktorá s domácimi cirkvami po celom svete pracuje na tom, aby bol Božiemu ľudu prinášaný Boh.“

  

 

 

 

Matthew Kelly

Neodporuj šťastiu

 

Denis McBride CsSR

Putovanie s Jonášom

 

Adam Szustak OP

Hrniec strachu

 

Alice von Hildebrand

Privilégium byť ženou

 

 

Slovo medzi nami 2000 - 2018
Ochrana osobných údajov
Archív
Emailový servis
O nás
Linky
Kontakt